Ratepension udbetales over en årrække på mindst 10 år.

I 2023 er en indbetaling op til 60.900 kr. fuldt fradragsberettiget i topskatten, grænsen for indbetaling er en samlet grænse for samtlige ratepensioner og ophørende livrenter.

Det årlige afkast bliver beskattet med 15,3 pct. I det årlige afkast indgår renter, udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster (og tab).

Ved udbetaling beskattes beløbene som personlig indkomst, og der vil ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb.

Hvornår du kan få din pension udbetalt, afhænger af datoen for ratepensionens oprettelse. Du kan få din ratepension udbetalt over en periode på mindst 10 år, og udbetaling skal senest slutte i kalenderåret 30 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Du kan til enhver tid ændre en ratepension til en pension med livsvarig udbetaling, hvis du ønsker det.

Ved dødsfald udbetales ratepensionen til nærmeste pårørende – medmindre du har valgt anderledes.

Ratepension er omfattet af fuld kreditorbeskyttelse.