Disclosure om brug af sociale medier

Dette er markedsføring af Maj Bank og Maj Invest


Webinar er alene information. Webinar er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapir, valuta eller finansielt instrument. Vi henviser til prospekt for investeringsforeninger og PRIIP KID-dokumentet, inden der træffes en investeringsbeslutning. Webinar tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Webinar er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, webinar giver kun generelle informationer om værdipapirer, herunder investeringsbeviser. Webinarets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning.


Maj Bank og dets moderselskab samt medarbejdere i Maj Bank kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i materialet. Selskaber i Maj Invest-koncernen (herunder Maj Bank) kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i materialet, f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Bank har indgået samarbejdsaftaler om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele (herunder med Investeringsforeningen Maj Invest og Maj Bank honoreres herfor. Provision og samarbejdspartnere fremgår af Maj Banks hjemmeside.


Vurderinger i webinar er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i materialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.


Materialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Banks tilladelse.