Risiko

Finansielle virksomheder med tilladelse som værdipapirhandler skal give deres kunder klar besked om risikoen for tab ved forskellige typer investeringsprodukt

Ved årsskiftet 2022/2023 træder de nye PRIIPs regler i kraft, som betyder en stribe ændringer i Danmark.

Blandt andet bliver den hidtidige metode i Danmark, den såkaldte trafiklysordning, udfaset og afløst af EU’s betegnelse om ”Ikke komplekse/komplekse” produkter. Derudover ændres metoden for beregning af risikoklassificering. 7-trinsskalaen bevares men de bagvedliggende beregninger ændres. Det betyder, at et givent produkt vil opnå en lavere risikoklasse end under den hidtil gældende UCITS-metode – på trods af at produktet er fuldstændig identisk.

Et eksempel: En UCITS-fond med aktiestrategi, hvor volatiliteten er opgjort til 16 pct., vil i det gamle UCITS KIID have en risikoklasse på 6, mens den i det nye PRIIP KID vil have en risikoklasse på 4.

Det er vigtigt, at man som investor forstår, at dette tilsyneladende fald i produkternes og porteføljens risiko alene skyldes en anden præsentation af risikoen. Den faktiske risiko, som investor påtager sig via sine investeringer, er uændret – det er bare en anden skala, som udtrykker risikoen.

Læs mere om risikomærkning.