Investeringsforeninger

Maj Bank anbefaler investeringsforeninger på grund af:

  • Risikospreding
  • Meget let at købe og sælge
  • Adgang til dygtige forvaltere
  • Undgå omkostninger med enkeltpapirer
  • Juridisk meget sikker opsætning
  • Skatteoptimeret til danske investorer

Ring til os på 33 38 97 00, hvis du vil høre mere

Hvad er en Investeringsforening:

En investeringsforening samler penge fra en lang række investorer – i en afdeling.
Pengene i afdelingen investeres derefter i værdipapirer. Nogle afdelinger investerer i aktier andre i obligationer eller begge. Enkelte afdelinger har mulighed for at investere i andre finansielle instrumenter, så som råvare. I afdelingens prospekt kan man læse præcis hvad, en investeringsforeningsafdeling kan investere i.

Risikospredning

Den største fordel ved investering i fonde er, at du som investor opnår en større sikkerhed. Spredning af risikoen ved at investere i forskellige aktiver som aktier og obligationer reducerer risikoen for tab, da negative udsving i enkelte aktiver kan opvejes af positive udsving i andre. Ved køb af udvalgte Maj Bank-anbefalede investeringsforeninger bliver du medejer af mange forskellige aktier og obligationer, afhængigt af hvilken afdeling du vælger. Desuden gør du dig selv mindre sårbar over for udviklingen i enkelte værdipapirer, og du får glæde af, at professionelle porteføljerådgivere kan analysere særlige værdipapirer, som det vil være svært for dig som privat investor at få tilstrækkelig viden om. Uanset at sådanne særlige værdipapirer kun udgør en lille del af investeringerne, er de med til at skabe større stabilitet i afkastet.

Meget let at købe og sælge

Investeringsforeninger er normalt børsnoterede og kan derfor købes og sælges nemt gennem banker eller investeringsplatforme. Dette giver investorer fleksibilitet til at justere deres portefølje efter behov.

Adgang til dygtige forvaltere

Investeringsforeninger administreres af professionelle forvaltere, der har ekspertise i at analysere markeder og vælge de mest hensigtsmæssige investeringer. Du behøver ikke selv bruge oceaner af tid på at udvælge aktier og obligationer, men kan i stedet overlade det til en professionel investeringsrådgiver.

Undgå omkostninger med enkeltpapirer

Ved at investere i fonde undgår investorer de høje omkostninger, der kan være forbundet med køb og vedligeholdelse af en portefølje af enkeltpapirer som aktier og obligationer. Fondens omkostninger er normalt delt blandt alle investorerne, og dermed kan fonden være mere omkostningseffektiv.

Juridisk meget sikker opsætning:

Investeringsforeninger er underlagt strenge juridiske regler og tilsyn, hvilket giver investorer en vis sikkerhed og tillid til deres investeringer. Dette omfatter regler om investeringspolitik, rapportering og beskyttelse af investorernes interesser.

Skatteoptimeret til danske investorer

Danske investeringsforeninger er lavet, så de passer til danske investorer. Dette giver gode muligheder for at tilpasse, om noget skal investeres efter aktie- eller kapitalindkomst.

Beskatning af Investeringsforeninger: 

Skattereglerne skal ses sammen med dine personlige forhold. Det gælder især ved investering af almindelig fri opsparing, hvor din samlede beskatning skal ses i sammenhæng med anden kapitalindkomst, anden aktieavance samt renteudgifter og renteindtægter.

Pensionsordning: 
Beskatning på pensionsordninger er altid 15,3% i pensionsafkastskat uanset investeringsforening.

Fri opsparing:
Aktiebaserede investeringsforeninger, som er udloddende eller på skats positivliste beskattes som aktieindkomst: 

  • 27 % i skat op til 61.000 kr. i 2024
  • 42 % i skat af gevinst over 61.000 kr. i 2024
  • Gevinst kan både være kursgevinster og udbytter

Obligationsbaserede investeringsforeninger beskattet som kapitalindkomst. 

Blandet afdelinger beskattet ofte som kapitalindkomst, men der kan være enkelte tilfælde, hvor beskatning er som aktieindkomst. Hvis beskatning som aktieindkomst, så skal aktieandelen være på min. 50 procent i afdelingen.

Læs mere om reglerne hos skat: Investeringsforeninger og investeringsselskaber 2023 skat.dk

Maj Bank en del af Maj Invest. Vi forstår vigtigheden af at investering og tilbyder investeringsrådgivning.

Ring til os på 3338 9700

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at investere.