Aldersopsparing

  • Økonomisk tryghed
  • Fleksible udbetalingsmuligheder
  • Hos Maj Bank er kun privat aldersopsparing muligt
  • Kontant rente på 2,75 % p.a.*

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing udbetales typisk på én gang. Du kan dog også vælge at få pengene udbetalt i flere portioner og på den måde kan du selv vælge, hvordan din opsparing skal bruges.

Med en aldersopsparing vælger du at oprette en privat opsparing, så du kan være sikret et større økonomisk råderum ved siden af din almindelige pension den dag, det er tid til at træde tilbage fra arbejdsmarkedet. En aldersopsparing kan oprettes frem til 20 år efter opnået pensionsudbetalingsalder. Og udbetalingen af din aldersopsparing påvirker ikke det beløb, du modtager i folkepension.

Ring til os på 33 38 97 00, hvis du vil høre mere

Fakta om aldersopsparing

Udbetaling på en aldersopsparing:

Aldersopsparingen udbetales som et beløb af en eller flere gange. Dette gør aldersopsparingen til et fleksibelt supplement til de øvrige pensioner.

Den tidligste udbetaling kan ske 3 år før din pensionsudbetalingsalder.

Ønsker du din aldersopsparing udbetalt før tid, betyder det, at du skal betale 20 % af beløbet i afgift til staten.

Udbetaling af en aldersopsparing modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb.

Udbetaling skal ske/påbegyndes senest 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Ved dødsfald sker udbetaling til nærmeste pårørende – medmindre du har valgt anderledes.

Aldersopsparing er omfattet af fuld kreditorbeskyttelse.

Indbetaling på en aldersopsparing:

Fra kalenderåret 7 år før din folkepensionsalder kan du betale op til 58.900 kr. (2024-tal). Det kan du gøre frem til, at du starter udbetaling af en fradragsberettiget pension fx. ratepension eller livrente. Har du ophævet en af disse ordninger i utide eller startet udbetaling af en indekskonto før du fylder 67 år, må du dog ikke indbetale mere end 9.100 kr. (2024-tal) på aldersopsparing. Det er dog kun udbetalinger, der sker efter 1. april 2018, der har indflydelse på din mulighed for at indbetale på aldersopsparing i fremtiden.

Beskatning på en aldersopsparing:

Det årlige afkast bliver beskattet med 15,3 pct., hvilket inkluderer renter, udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster.

Ofte stillede spørgsmål om aldersopsparing (FAQ):

Hvad er aldersopsparing?
Nem enkel pensionsopsparing, som ikke giver løbende fradrag, men sikrer lav beskatning på afkast med 15,3% indtil udbetaling.

Hvornår kan aldersopsparing udbetales?
Tidligst udbetales 3 år før pensionsudbetalingsalder

Hvornår skal aldersopsparing senest udbetales?
Senest 20 år efter pensionsudbetalingsalder

Hvor meget må man indbetale på en aldersopsparing?
Du kan max indskyde 9.100 kr. (2024) om året

Højrentekonto til dine pensionsmidler

Én af de unikke fordele ved at vælge Maj Bank er vores nuværende rente på 3% af alle dine frie pensionsmidler, der ikke er investeret.
Det betyder, at dine opsparing kan vokse sikkert selv i usikre og volatile tider.

Få personlig rådgivning tilpasset din pensionsformue

Når din samlede pensionsformue når 1,5 mio. kr., kan du drage fordel af vores personlige rådgivning.
Vores erfarne rådgivere hjælper dig med at optimere din porteføljefordeling, give dig vejledning om din pensionsplan og hjælpe med at spare endnu mere effektivt op.

Gratis og automatisk reinvestering af udbytte for langsigtet formuevækst

For at få mest muligt ud af din langsigtet opsparing. Derfor tilbyder vi gratis og automatisk geninvestering af udbytte, så dine penge arbejder bedst muligt for dig.

Maj Bank en del af Maj Invest. Vi forstår vigtigheden af at planlægge din Aldersopsparing, og derfor tilbyder vi en række unikke fordele på alle pensioner.

Ring til os på 3338 9700

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at investere din aldersopsparing.

Hos Maj Bank giver vi ikke pensionsrådgivning, men udelukkende investeringsrådgivning. Hvis du ønsker pensionsrådgivning, skal du have en ekstern rådgiver.

Ovenstående eksempler skal blot illustrere, at det er vigtigt, at man aktivt gør sig nogle overvejelser omkring sine pensionsordninger:

  • Hvor stor pensionsformue har du i dag?
  • Hvor stor pensionsformue ønsker du på sigt?
  • Overblik over dine ordninger – www.pensionsinfo.dk
  • Hvilken risiko skal du have på dine pensioner?
  • Hvor stor er hele din formue?
  • Hvor meget har du løbende brug for, når du skal have din pensioner udbetalt?


*Variabel rente, der følger markedsudviklingen