Kapitalpension

  • Økonomisk tryghed
  • Fleksible udbetalingsmuligheder
  • Hos Maj Bank er kun privat kapitalpension muligt
  • Kontant rente på 2,75 % p.a.*

Kapitalpension er afløst af aldersopsparing

De fleste har konverteret deres kapitalpension til aldersopsparing, så læs mere om aldersopsparing her. Man kan ikke længere lave en kapitalpension, så de fleste laver en aldersopsparing eller en ratepension i stedet, hvor det er muligt at indbetale penge.

Ring til os på 33 38 97 00, hvis du vil høre mere

Udbetaling på en kapitalpension:

Kapitalpensionen udbetales som et beløb af en eller flere gange.

Du kan ikke længere indbetale på kapitalpension.

Den tidligste udbetaling kan ske 3 år før din pensionsudbetalingsalder.

Ønsker du din kapitalpension udbetalt før tid, betyder det, at du skal betale 52 pct. af beløbet i afgift til staten.

Udbetaling modregnes ikke i folkepensionens tillægsbeløb men der svares en afgift på 40 pct.

Tidspunktet for udbetaling af en kapitalpension, afhænger af datoen for kapitalpensionens oprettelse. Kapitalpension skal senest udbetales 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Ved dødsfald sker udbetaling til nærmeste pårørende – medmindre du har valgt anderledes.

Kapitalopsparing er omfattet af fuld kreditorbeskyttelse.

Beskatning på en kapitalpension:

Det årlige afkast bliver beskattet med 15,3 pct., hvilket inkluderer renter, udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster.

Ofte stillede spørgsmål om kapitalpension (FAQ):

Hvad er en kapitalpension?
Nem enkel pensionsopsparing, hvor de fleste ordninger i dag er lavet om til aldersopsparinger.
Modsat en aldersopsparing, så skal der betales 40% i skat ved udbetaling på en kapitalpension.

Hvornår kan en kapitalpension udbetales?
Afhænger af oprettelsestidspunkt, men skal senest udbetales 20 år efter pensionsudbetalingsalder.

Hvornår skal kapitalpension senest udbetales?
Senest 20 år efter pensionsudbetalingsalder

Hvor meget må man indbetale på en kapitalpension?
Ikke økonomisk attraktivt, men indbetal i stedet på en aldersopsparing.

Højrentekonto til dine pensionsmidler

Én af de unikke fordele ved at vælge Maj Bank er vores nuværende rente på 3% af alle dine frie pensionsmidler, der ikke er investeret.
Det betyder, at dine opsparing kan vokse sikkert selv i usikre og volatile tider.

Få personlig rådgivning tilpasset din pensionsformue

Når din samlede pensionsformue når 1,5 mio. kr., kan du drage fordel af vores personlige rådgivning.
Vores erfarne rådgivere hjælper dig med at optimere din porteføljefordeling, give dig vejledning om din pensionsplan og hjælpe med at spare endnu mere effektivt op.

Gratis og automatisk reinvestering af udbytte for langsigtet formuevækst

For at få mest muligt ud af din langsigtet opsparing. Derfor tilbyder vi gratis og automatisk geninvestering af udbytte, så dine penge arbejder bedst muligt for dig.

Maj Bank en del af Maj Invest. Vi forstår vigtigheden af at planlægge din kapitalpension, og derfor tilbyder vi en række unikke fordele på alle pensioner.

Ring til os på 3338 9700

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at investere din kapitalpension.

Hos Maj Bank giver vi ikke pensionsrådgivning, men udelukkende investeringsrådgivning. Hvis du ønsker pensionsrådgivning, skal du have en ekstern rådgiver.

Ovenstående eksempler skal blot illustrere, at det er vigtigt, at man aktivt gør sig nogle overvejelser omkring sine pensionsordninger:

 

  • Hvor stor pensionsformue har du i dag?
  • Hvor stor pensionsformue ønsker du på sigt?
  • Overblik over dine ordninger –www.pensionsinfo.dk
  • Hvilken risiko skal du have på dine pensioner?
  • Hvor stor er hele din formue?
  • Hvor meget har du løbende brug for, når du skal have din pensioner udbetalt?


*Variabel rente, der følger markedsudviklingen