Kom i gang med at investere: En guide til begyndere

At investere kan virke skræmmende, især hvis du er nybegynder. Men ved at lære nogle grundlæggende begreber og strategier kan du hurtigt komme i gang og begynde at bygge din økonomiske fremtid. Her er nogle vigtige elementer, du skal forstå for at komme godt fra start.

Se video

Aktier

Aktier repræsenterer ejerandele i en virksomhed. Når du køber en aktie, bliver du medejer af selskabet og får en andel af virksomhedens overskud i form af udbytte. Aktier kan være volatile, hvilket betyder, at deres værdi kan svinge meget over kort tid, men de har også potentiale for høje afkast over længere perioder.

Obligationer

Obligationer er gældsinstrumenter, hvor du låner penge til en virksomhed eller regering i bytte for periodiske renteudbetalinger og tilbagebetaling af hovedstolen ved udløb. Obligationer er generelt mindre risikable end aktier, men de giver også lavere afkast.

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger er puljer af penge fra mange investorer, der administreres af professionelle porteføljeforvaltere. Disse fonde investerer i en bred vifte af aktiver, hvilket giver investorer adgang til diversificering uden at skulle købe mange individuelle aktier og obligationer.

Spredning af risiko og diversifikation

Diversifikation er en nøglestrategi i investering. Det betyder, at sprede dine investeringer på tværs af forskellige aktiver og sektorer for at reducere risikoen. Hvis en investering går dårligt, kan andre investeringer i din portefølje måske kompensere for tabet.

Risiko

Risiko er en uundgåelig del af investering. Højere potentielle afkast er typisk forbundet med højere risiko. Det er vigtigt at forstå din egen risikotolerance, som afhænger af din økonomiske situation, mål og investeringshorisont.
Tag vores test her, hvis du er nysgerrig på din risikotolerance.

Tidshorisont

Din tidshorisont er den periode, du planlægger at investere. En længere tidshorisont giver dig mulighed for at tage større risici, fordi du har tid til at ride ud af markedets op- og nedture. Kortere tidshorisonter kræver mere konservative investeringer for at beskytte din kapital.
At komme i gang med at investere kræver tid og uddannelse, men det er en værdifuld indsats for at sikre din fremtidige økonomiske sikkerhed. Begynd med at lære de grundlæggende begreber.

Maj Bank hjælper dig

Hos Maj Bank kan du få din egen personlige investeringsrådgiver der kan hjælpe dig med at skræddersy en strategi, der passer til dine individuelle behov og mål.

Hvorfor er det vigtig at lave en langsigtet strategi på ens opsparing?

Jo længere tid man har som investor, jo bedre mulighed har man for at opnå en langsigtet positiv afkast. Tommelfingerregel er, at hvis man har over 10 år til, at man skal bruge sin opsparing, så bør man have mange aktier, fordi de forventes at give bedre afkast end obligationer. 
Rentes renteeffekten viser tydeligt, hvorfor det er vigtigt ikke ”kun” at gå med livrem og seler”, hvis ens horisont er meget lang.  Se eksempel på rentes rente-effekten nedenfor. Det er dog vigtigt at understrege, at ALT investering medfører risiko for tab.

Rentes rente-effekten: Langsigtet opsparing med udgangspunkt i 1.000.000 kr.

Vi tager udgangspunkt i en investering på 1.000.000 kr. med to forskellige årlige afkast: 5% og 2%, over en periode på 20 år. Der er IKKE taget højde for skat eller omkostninger i eksempel. 

Eksempel 1: 5% årligt afkast
Lad os sige, at du starter med at investere 1.000.000 kr. med et årligt afkast på 5%. Ved hjælp af rentes rente-effekten vokser din investering eksponentielt.
•    Efter 1 år: 1.000.000 kr. * (1 + 0.05) = 1.050.000 kr.
•    Efter 5 år: 1.000.000 kr. * (1 + 0.05)^5 ≈ 1.276.281 kr.
•    Efter 10 år: 1.000.000 kr. * (1 + 0.05)^10 ≈ 1.628.895 kr.
•    Efter 20 år: 1.000.000 kr. * (1 + 0.05)^20 ≈ 2.653.298 kr.

Eksempel 2: 2% årligt afkast
Lad os nu sammenligne med en investering med et årligt afkast på 2%.
•    Efter 1 år: 1.000.000 kr. * (1 + 0.02) = 1.020.000 kr.
•    Efter 5 år: 1.000.000 kr. * (1 + 0.02)^5 ≈ 1.104.081 kr.
•    Efter 10 år: 1.000.000 kr. * (1 + 0.02)^10 ≈ 1.219.004 kr.
•    Efter 20 år: 1.000.000 kr. * (1 + 0.02)^20 ≈ 1.485.947 kr.

Sammenligning
Efter 20 år er forskellen mellem de to investeringsscenarier markant:
•    5% årligt afkast: 2.653.298 kr.
•    2% årligt afkast: 1.485.947 kr.

Rentes rente-effekten viser tydeligt, hvordan et højere årligt afkast kan føre til en betydelig større formue over tid. Ved at forstå og udnytte denne effekt kan du maksimere dine afkast og opbygge en stærk økonomisk fremtid. Dette understreger vigtigheden af at vælge investeringer med omhu og at overveje langsigtede strategier for at opnå de bedste resultater. Husk igen, at alt investering medfører risiko for tab og det er vigtigt, at lave den rigtige strategi.

Video

Denne video er udarbejdet af Maj Bank A/S ("Maj Bank").

Video indeholder oplysninger om finansielle produkter, der tilbydes af Maj Invest. Vi modtager provision for formidling af Maj Invest afdelinger.

Video er alene udarbejdet som informationsmateriale og er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapir, valuta eller finansielt instrument. Vi henviser til prospekt for investeringsforeninger og PRIIP KID-dokumentet, inden der træffes en investeringsbeslutning.

video tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Materialet er ikke investeringsrådgivning og bør ikke opfattes som sådan, materialet giver kun generelle informationer om værdipapirer, herunder investeringsbeviser. Materialets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning.

Maj Bank og dets moderselskab samt medarbejdere i Maj Bank kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i materialet. Selskaber i Maj Invest-koncernen (herunder Maj Bank) kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i materialet, f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest. Maj Bank har indgået samarbejdsaftaler om formidling af handel med og information om investeringsforeningsandele (herunder med Investeringsforeningen Maj Invest, Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen C World Wide) og Maj Bank honoreres herfor. Provision og samarbejdspartnere fremgår af Maj Banks hjemmeside.

Vurderinger i materialet er baseret på skøn og forudsætninger. En investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i materialet forventede. Historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.

Materialet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Materialet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Banks tilladelse.

Maj Bank en del af Maj Invest. Vi forstår vigtigheden af investering og tilbyder investeringsrådgivning.

Ring til os på 3338 9700

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at investere.