Forebyggelse af hvidvask

Danmark har på baggrund af retningslinjer fra EU lovgivet om forebyggende foranstaltninger for at modvirke hvidvask samt finansiering af terrorisme.

De danske banker og finansielle institutioner skal således sikre sig, at de transaktioner, der gennemføres, ikke har forbindelse til kriminel aktivitet. Derfor har vi pligt til at bede alle vores kunder om legitimation, når vi opretter et kundeforhold, ligesom vi kan stille spørgsmål til større eller usædvanlige transaktioner og andre relevante forhold.

Reglerne gælder også, selvom vi kender dig godt, og de gælder også for børn.

Som privatperson skal du vise gyldig billedlegitimation i form af pas, kørekort eller ID-kort og f.eks. sundhedskort, dåbsattest eller vielsesattest samt fremvise seneste formueopgørelse fra årsopgørelsen fra Skat.

Som erhvervskunde skal du legitimere virksomheden (i form af udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og vedtægter) samt de fysiske personer/reelle ejere af virksomheden.

Vi tager kopi af legitimationen og opbevarer den elektronisk i bankens systemer.