Luk

Livrentepension udbetales livsvarigt.

Du kan indbetale ubegrænset med fradrag i topskat. Der gælder forskellige fradragsregler, alt afhængig af om indbetaling sker privat eller via arbejdsgiver. Du kan få mere at vide om fradragsregler hos din rådgiver Er du selvstændig erhvervsdrivende kan du indbetale 30 pct. af virksomhedens overskud.

Det årlige afkast bliver beskattet med 15,3 pct. I det årlige afkast indgår renter, udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster (og tab).

Ved udbetaling beskattes beløbene som personlig indkomst, og der vil ske modregning i efterløn og folkepensionens tillægsbeløb.

Hvornår du kan få din pension udbetalt, afhænger af datoen for oprettelsen af livrentepensionen. Ved dødsfald tilfalder opsparingen pensionsselskabet – medmindre du har forsikret dine efterladte eller boet.

Da livrentepension lovgivningsmæssigt kun kan tegnes af et forsikringsselskab, har vi valgt at samarbejde med AP Pension og nærpension, som forvalter og administrerer pensionen.

Livrentepension er omfattet af fuld kreditorbeskyttelse.