Luk

Aldersopsparing udbetales som et engangsbeløb eller et beløb fordelt over flere gange eller som ratevis udbetaling.

I 2024 kan du indbetale op til 9.100 kr., og har du 7 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du indbetale op til 58.900 kr., hvis der ikke er sket diskvalificerende udbetalinger. Indbetalinger er ikke fradragsberettiget.

Det årlige afkast bliver beskattet med 15,3 pct. I det årlige afkast indgår renter, udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster (og tab).

Udbetaling ved opnået pensionsudbetalingsalder er skattefri, og der sker ikke modregning i offentlig pension.

Udbetaling skal ske/påbegyndes senest 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.

Ved dødsfald udbetales aldersopsparingen til nærmeste pårørende – medmindre du har valgt anderledes.

Aldersopsparing er omfattet af fuld kreditorbeskyttelse.