Maj bank Image empty

26. juni 2024

Skrevet af: Maj Bank


Valueaktier: Hvorfor det kunne være en god ide for dig

  • Valueaktier karakteriseres typisk som selskaber, der handles til en lavere pris i forhold til deres fundamentale værdi.
  • Valueaktier kan have bedre forudsætninger i positive rentemarkeder.
  • Mange valueaktier giver højere udbytter, hvilket kan være attraktivt for investorer, der søger løbende indkomst.

Valueaktier er aktier i selskaber, der handles til en lav pris i forhold til deres fundamentale værdi, som ofte vurderes ud fra nøgletal som P/E (pris/indtjeningsforhold), P/B (pris/bogført værdi) og udbytteafkast. Disse aktier anses for undervurderede af markedet og har derfor potentiale til at stige i værdi over tid. Investorer i valueaktier søger generelt at købe en aktie til en "rabat", i forventning om at markedet før eller siden vil anerkende den sande værdi af selskabet.

Historisk set har valueaktier vist sig at give gode langsigtede afkast, især i perioder med økonomisk usikkerhed, hvor investorer søger stabile og fundamentalt sunde selskaber. Et kendt eksempel på en valueinvestor er Warren Buffett, der har opnået stor succes ved at fokusere på at investere i virksomheder med et stærkt økonomisk fundament, solid ledelse og en god markedsposition, men som midlertidigt er upopulære eller undervurderede.

Eksempler på valueaktier i Warren Buffetts portefølje:

  • Apple
  • Bank of America
  • American Express
  • Coca-Cola
  • Chevron Corp.

Dette er ikke en anbefaling, men blot et udsnit af aktierne i Warren Buffetts portefølje i Berkshire Hathaway. Se hele beholdningen her.

Ligeledes kan stigende rentesatser gavne valueaktier, som ofte repræsenterer etablerede virksomheder med stabile indtægter og en stærk markedsposition. Når renterne stiger, sker det typisk i en økonomi, der er ved at komme sig eller allerede er i vækst. I sådanne perioder klarer etablerede virksomheder sig godt, fordi de har solide balanceark og genererer pålidelige kontantstrømme. Disse virksomheder er ofte mindre afhængige af at skulle låne penge til vækst, hvilket gør dem mere robuste over for stigende låneomkostninger sammenlignet med mindre, mere gældsafhængige virksomheder.

En strategi for valueinvestering kan også omfatte diversificering for at sprede risikoen. Ved at investere i en bred vifte af valueaktier fra forskellige sektorer kan investorer reducere risikoen for tab, i tilfælde af at en enkelt virksomhed ikke lever op til forventningerne. Det er vigtigt at understrege, at selvom valueaktier kan tilbyde gode muligheder for langsigtet vækst, indebærer de også risici, og det er essentielt for investorer at foretage en grundig due diligence før investering.

Mange valueaktier giver også højere udbytter, hvilket kan være attraktivt for investorer, der søger løbende indkomst. Høje udbytter kan fungere som en buffer mod volatilitet i aktiemarkedet og give investorer en stabil afkastkilde, selv når aktiekurserne svinger. I perioder med stigende renter kan udbyttebetalende valueaktier blive endnu mere attraktive, da de tilbyder en konkurrencedygtig indkomstkilde i forhold til andre faste indkomstinvesteringer, som måske også giver højere afkast i et stigende rentemiljø.

Ønsker du at høre mere om, hvordan Maj Bank arbejder med valuetilgangen, eller hvilke valueafdelinger vi kigger på, er du velkommen til at skrive til info@majbank.dk eller ringe på 33389700.