#Markedsføring af Maj Invest

Obligationschef Gustav Smidth fra Maj Invest stiller skarpt på obligationer

Obligationer har de sidste fem år været meget lidt attraktive, men noget tyder på, at stemningen omkring obligationer ser bedre ud igen. I videoen kommer Gustav Smidth ind 3 relevante emner:

  • Forskel på investering i enkelt obligationer kontra via en investeringsforening
  • Effektive rentesatser på forskellige typer obligationer
  • Risiko på obligationer

Denne video er udarbejdet af Maj Bank. Videoen er alene udarbejdet som et generelt informationsmateriale. Videoen og dennes indhold er ikke et tilbud om, en opfordring til eller en anbefaling om køb/salg af værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Videoen tager ikke udgangspunkt i og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold eller behov. Videoen er ikke investeringsrådgivning, -analyse eller -anbefaling og skal ikke opfattes som sådan. Videoens informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Videoen er baseret på informationer fra kilder, som Maj Bank finder troværdige, men Maj Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af videoen, herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle fejludtalelser i videoen. Maj Bank kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter, som er omtalt i videoen. Videoen er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Videoen er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Banks skriftlige tilladelse, andet end i det omfang det er nødvendigt for andre personer inden for samme organisation. Uanset foranstående må modtager må gerne linke til videoen. Endvidere skal modtager altid overholde de af Maj Banks anvendte distributionskanaler samt videredistributionskanalers aftalevilkår. Risiko: Vurderinger i videoen er baseret på skøn og forudsætninger, og en investering i værdipapirer, herunder investeringsbeviser, er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i podcasten forventede. Oplysninger om afkast i videoen er historiske, og historiske og tidligere afkast udgør ingen garanti for fremtidige afkast og kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres. Information og samtykke – behandling af personoplysninger: Ved visning af videoen giver samtykke til, at Maj Bank og distributionskanalen hvorpå, videoen vises, må anvende dine kontaktoplysninger, herunder personoplysninger (fx navn og andre almindelige oplysninger) til brug for visning af videoen. Dit samtykke kan på ethvert tidspunkt trækkes tilbage. Du trækker dit samtykke tilbage ved at give os oplysning herom. Du kan læse nærmere i vores politik for databehandling på majbank.dk, der beskriver håndtering af persondata og dine rettigheder.