Bank Skilt

1. marts 2024

Skrevet af: Maj Bank


Generalforsamling i Maj Bank A/S

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Bank A/S til afholdelse mandag den 18. marts 2024 kl. 9.00 på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K.

Du kan se hele indkaldelsen inkl. dagsorden og fuldmagt her.