22. januar 2024
Skrevet af: Maj Bank

Ekstraordinær generalforsamling i Maj Bank A/S

Efter vedtægternes pkt. 5 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Maj Bank A/S til afholdelse

Tirsdag den 6. februar 2024, kl. 10:00

på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K, med følgende dagsorden:

  1. Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling: Forhøjelse af selskabets aktiekapital fra 40.300.000 kr. til 40.400.000 kr. ved kontant indbetaling og ændring af selskabets vedtægter
  2. Bemyndigelse
  3. Eventuelt

Ad 1: Kapitalforhøjelse ved kontant indbetaling: Forhøjelse af selskabets aktiekapital fra 40.300.000 DKK til 40.400.000 DKK ved kontant indbetaling og ændring af selskabets vedtægter

Det er foreslået, at aktiekapitalen forhøjes fra nom. 40.300.000 DKK med nominelt 100.000 DKK til nominelt 40.400.000 DKK ved kontant indbetaling af 5.000.000 DKK i overensstemmelse med vedlagte udkast til beslutningsforslag, vedlagt som bilag 1.

Det er foreslået, at selskabet tilpasser selskabets vedtægter i overensstemmelse med vedlagte udkast til vedtægter, vedlagt som bilag 2.

Ad 2: Bemyndigelse

Det er foreslået, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Thomas Moltke Thybo med fuld substitutionsret til at anmelde det vedtagne.

Ad 4: Eventuelt

København, den 22. januar 2024

Maj Bank A/S

Bestyrelsen