14. december 2021
Skrevet af: Maj Bank

Vejen til nul CO2-udledning

Anbefaling af bogen ”Climate change and the road to net-zero”, der beskriver de bedste veje for klimaomstillingen og dermed også giver et overblik over investeringsmulighederne.

Kan klimaomstillingen gå hånd i hånd med en positiv udvikling for verden? Det mener forfatteren Mathew Hampshire-Waugh.

I bogen ”Climate change and the road to net-zero” diskuterer han de forskellige løsninger på den globale opvarmning. Han ser fire løsninger: Færre mennesker på jorden, mindre forbrug, bedre udnyttelse af energien og mindre udledning af CO2. Hans bud på den bedste løsning er især mindre udledning af CO2.

I bogen bruger han historiske kilder og nye data til at afvise, at klimaomstillingen betyder et valg mellem økonomisk fremgang og bedre udnyttelse af verdens ressourcer. Han argumenterer for, at en tyveårig overgang til nul kulstof er løsningen for alle på kloden og kan betyde mere velfærd trods de fundamentale forandringer.

Mathew Hampshire-Waugh har arbejdet som analytiker i en international investeringsbank. Her var hans fokus blandt andet at forudsige trends inden for teknologier som elektriske biler, batterier og biobrændstoffer. Han har desuden en doktorgrad i materialekemi.

Vi er som samfund i fuld gang med klimaomstillingen. Fra fossile brændstoffer til mere bæredygtige erstatninger. Men hvad er de konkrete løsninger? Hvilke nye teknologier kan afløse de gamle?

”Bogen er brugbar for os, fordi den samler mange af de ting om klimaomstillingen, man kan læse andre steder i mindre brudstykker,” siger Torsten Bech, der er seniorporteføljemanager og senioranalytiker i Maj Invest og blandt andet arbejder med investeringer i afdelingen Maj Invest Makro.

Bogens dybt faktuelle forskningsvinkel tiltaler Torsten Bech.

”Jeg kan godt lide, at det bliver præsenteret forholdsvist objektivt og datadrevet, for vi har brug for data og viden som investorer,” siger han.

Forfatteren Mathew Hampshire-Waugh diskuterer blandt andet, hvordan en løsning på klimaproblemerne kunne være, at vi lod være med at blive flere mennesker på jorden, for så kommer der heller ikke så meget CO2-udledning.
 
Et bedre alternativ er dog at finde og udnytte teknologier på nye måder til at nedbringe udledningen, mener han, og det er det centrale budskab i bogen. Bogen beskæftiger sig med fordele og ulemper ved forskellige teknologier som blandt andet batterier og eldreven transport og produktion.

Elektrificering
”Vi har i Maj Invest Makro i længere tid interesseret os for elektrificering, så det er ikke nyt stof for os, men bogen bekræfter os i, at de ting, som vi har interesseret os for, stadig er relevante - også fremadrettet,” siger Torsten Bech.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.