18. december 2020
Skrevet af: Maj Bank

Vækstaktier: Hvem bliver de næste ekstreme vindere?

Relativt få aktier tegner sig for en stor del af aktiemarkedets samlede afkast. Teamet bag Maj Invest Vækstaktier studerer, hvad der kendetegner disse aktier, og forsøger at lede efter selskaber, der kan blive blandt de næste ekstreme vindere.

Hvordan fordeler vinderne og taberne sig på aktiemarkedet, når man analyserer afkast? Ikke ligeligt, lyder svaret ikke overraskende.

”Aktiemarkedet trækkes i høj grad op af en gruppe af ’ekstreme vindere’, og man giver sig selv markant bedre chancer for at slå markedet, hvis man er i stand til at identificere de aktier og investere i dem,” siger porteføljemanager i Maj Invest Vækstaktier Mads Peter Søndergaard.

Langt de fleste ”ekstreme vindere” er vækstaktier, så for teamet bag Maj Invest Vækstaktier er det meget relevant at studere de aktier for at blive bedre til at spotte fremtidige vindere.

Den amerikanske professor Hendrik Bessembinder har publiceret et studie, der viser, at de bedste halvanden procent af globale aktier skabte en værdi, der svarer til merafkastet for hele aktiemarkedet målt i forhold til amerikanske statsobligationer i perioden 1990-2020.

For nylig publicerede investeringsbanken J.P. Morgan en analyse af det amerikanske marked i perioden 1990-2014. Analysen viser, at bare en tredjedel af de 3.000 største amerikanske aktier klarede sig bedre end det overordnede indeks i perioden, mens en mindre gruppe aktier havde meget høje afkast og dermed påvirkede hele markedet meget positivt.

Med inspiration fra disse studier har Mads Peter Søndergaard og Maj Invest Vækstaktiers nye analytiker, Andreas Johan Lindtner, set på data fra de 1.000 største amerikanske aktier de seneste fem år og kan konstatere, at billedet går igen.

”Hvorvidt man som investor er eksponeret mod de ekstreme vindere, har en stor betydning for ens chancer for at slå markedet. Derfor bruger vi meget tid på at finde ud af, hvad der typisk har kendetegnet de aktier, der ender med at blive blandt de ekstreme vindere,” siger Mads Peter Søndergaard.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.