24. juni 2021
Skrevet af: Maj Bank

This time is different?

Ifølge Arvid Stentoft Jakobsen, cheføkonom i Fondsmæglerselskabet Maj Invest, handler aktierne i S&P 500-indekset nu lidt over deres fair værdi, som forventes at være stort set uændret frem til udgangen af 2022. Ikke desto mindre anbefaler Maj Invest stadig en overvægt af aktier i porteføljen, og hvordan hænger det lige sammen?

Prisen på en aktie modsvarer nutidsværdien af den forventede fremtidige indtjening. Diskonteringsrenten og den historiske indtjening kendes begge på købstidspunktet, så det egentlige problem i at prisfastsætte en aktie er at bestemme den fremtidige indtjeningsvækst. Selv om det ”blot” er den gennemsnitlige vækstrate over en lang årrække, man skal kende, så er det til gengæld et ret uoverskueligt problem. Betragter man aktiemarkedet under ét, er der dog et par holdepunkter.

Det første holdepunkt er, at indtjeningsvæksten på langt sigt faktisk er overraskende konstant. Det er illustreret i figuren herunder, hvor indtjeningen er tegnet ind på en logaritmisk skala, så en konstant vækstrate svarer til en ret linje. Den høje inflation i slut-70’erne og start-80’erne efterlod indtjeningen på et noget højere niveau, men ellers har den langsigtede indtjeningsvækst ligget forbløffende stabilt (tæt på 6,7 procent) siden 1960.

Det andet holdepunkt er diskonteringsrenten – renten på lange statsobligationer – som grundlæggende svarer til investorernes gæt på den fremtidige pengepolitiske styringsrente. Dermed afspejler renten reelt investorernes forventninger til inflation og økonomisk vækst, og det er de samme forventninger, som deres gæt på den fremtidige indtjeningsvækst bygger på.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.