19. maj 2021
Skrevet af: Maj Bank

Store virksomheder vil være CO2-neutrale

Verdens fem største virksomheder målt på markedsværdi, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet og Facebook, har uafhængigt af hinanden meldt ud, at de vil være CO2-neutrale fra enten 2030 eller 2040.

De store virksomheder vil med deres udmelding overgå de politiske mål om at nedbringe CO2. Facebook har annonceret, at selskabet forpligter sig til at sikre neutralitet i hele værdikæden. Dette mål gælder også leverandører og brugere. Apple har meddelt, at neutralitet for dem ikke kun gælder hele forsyningskæden, men også livscyklussen for alle selskabets produkter – også forbruget af elektricitet ved brug af produkterne.

”Det vil lægge et pres på andre virksomheder om, at de også skal omlægge CO2-tung produktion,” siger seniorporteføljemanager i Maj Invest Global Sundhed Erik Bak.

Afdelingen investerer i flere selskaber, der kan blive underleverandører i forbindelse med omlægningen.

”Det er meget interessant, at udmeldingen fra de fem store selskaber ikke kun gælder virksomhederne selv, men også deres underleverandører og kunder,” siger Erik Bak.

Politisk udmelding
I 2050 skal EU være CO2-neutralt. EU har desuden aftalt at reducere CO2-udledningen med 55 procent i 2030 i forhold til 1990. De 11.000 mest forurenende virksomheder skal nedbringe deres CO2-udledning med 43 procent, sammenlignet med 2005. Samtidig skal EU omlægge energiforbruget, så vedvarende energi som sol, vind og vand udgør 27 procent af det samlede forbrug.

I USA har den demokratiske præsident Joe Biden genindmeldt USA i det globale FN-samarbejde omkring mindskelse af CO2-udledningen. Biden er også gået i gang med at sætte ambitiøse klimamål for USA, og det forventes at understøtte udviklingen. Endelig har Biden taget initiativ til et øget internationalt samarbejde om klima på det globale virtuelle klimatopmøde i april 2021.

”Holdningen og retningen for CO2-udledning synes klar. CO2-udledningen skal ned for at beskytte og fremtidssikre jordkloden,” siger Erik Bak.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.