25. april 2021
Skrevet af: Maj Bank

Stor finansiel buffer giver robust vækst i 2021 og 2022

I USA har præsident Biden nu fået vedtaget sin samlede økonomiske hjælpepakke, der blandt andet indebærer en ny stor gavecheck til husholdningerne i marts oven i den gavecheck, der blev vedtaget i december og udbetalt i januar. I figuren nedenfor viser den stiplede orange linje den forventede udvikling i husholdningernes disponible indkomst efter pakkerne. Vi forventer en amerikansk BNP-vækst på 6,4 pct. i år og 4,0 pct. i 2022, drevet af en forbrugsvækst på henholdsvis 6,9 pct. og 5,0 pct. Som illustreret i figuren svarer det til en gradvis normalisering af forbrugskvoten i løbet af 2021, så forbruget i slutningen af året er tilbage på samme niveau relativt til indkomsten som før krisen. Forecastet indregner altså ikke nogen forbrugseffekt i 2021 af den ekstra opsparing på 18 pct. af ét års indkomst, som nedlukningen og de finanspolitiske støttepakker har efterladt husholdningerne med.

Overopsparingen hjælper til gengæld med til at opretholde forbrugsvæksten igennem 2022, hvor forbruget ender på et usædvanligt højt niveau i forhold til indkomsterne. På længere sigt åbner det så også risikoen for en efterfølgende hård landing, når forbrugskvoten på et tidspunkt normaliseres tilbage igen.

Selv om de finanspolitiske hjælpepakker i Europa har været knap så eksorbitante, er forholdene grundlæggende de samme som i USA. Husholdningerne har i løbet af krisen opbygget en betydelig finansiel buffer, og forbruget ligger i udgangspunktet usædvanligt lavt i forhold til indkomsterne. Det betyder, at også Euroområdet kan forvente særdeles robust fremgang i 2021 og 2022 med en BNP-vækst på henholdsvis 5 pct. og 4 pct.

Den kraftige vækst øger risikoen for højere inflation

Risikoen for en hård landing i 2023 kan komme til at udgøre et dilemma for især den amerikanske centralbank (Fed) i 2022, hvis inflationen udvikler sig stærkere, end man lige nu forventer. Markant stigende råvarepriser og leveringstider viser tydeligt, hvor stort presset lige nu er på den globale forsyningskæde, og det varsler et nært forestående, markant løft i inflationen.  Foreløbig regner de fleste dog med, at inflationen hurtigt falder tilbage igen, og konsensusforventningerne til udviklingen i den amerikanske forbrugsdeflator er en stigning på 2,1 pct. i år og 2,0 pct. i 2022 (2020:1,2 pct.). Fed tager derfor også foreløbig situationen med ro. I vores forecast udløser væksten imidlertid en fortsat acceleration i lønninger og priser, og forbrugerprisinflationen presses op over 3 pct. i 2022. Det såkaldte ”reflationtema” er efter vores vurdering endnu langt fra udspillet, og Fed kan komme under voksende pres for at begynde at hæve styringsrenten allerede i løbet af 2022. Det opadgående pres på markedsrenterne og det nedadgående pres på de højt prissatte vækstaktier risikerer således at fortsætte. Makrokonteksten vil til gengæld være gunstig for forventningerne til indtjeningen i især cykliske virksomheder, og de lavt prissatte valueaktier kan derfor muligvis fortsat klare sig relativt godt.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.