6. maj 2021
Skrevet af: Maj Bank

Slut med at disse inflationen

I USA er dis-inflation – aftagende, men dog stadig positiv inflation – blevet så indgroet, at Fed efterhånden frygter egentlig deflation mere, end de frygter inflation. Ikke desto mindre ser det nu ud til, at de dis-inflationære kræfter i al ubemærkethed er svundet kraftigt ind. Dette skriver Arvid Stentoft Jakobsen, cheføkonom i Fondsmæglerselskabet Maj Invest.

Der er blandt økonomer almindelig enighed om, at inflationen i USA er på vej op. Der er dog også nogenlunde enighed om, at det bliver et kortvarigt ”spike”, og konsensusforventningerne til udviklingen i den såkaldte forbrugsdeflator er, at stigningstakten øges fra 1,7 procent i første kvartal 2021 til 2,6 procent i andet kvartal, men at den så efterfølgende stabiliserer sig på 2 procent. I Maj Invest er vi mindre overbeviste om, at inflationen falder tilbage igen. Dis-inflationen i USA er tilsyneladende aftaget betragteligt, og vi forventer snarere, at inflationstakten vil stabilisere sig på lidt over 3 procent. Får vi ret, vil Fed opleve et voksende pres for at påbegynde en normalisering af pengepolitikken, og man må forvente en yderligere stigning i markedsrenterne.

Vi har gennem flere årtier analyseret inflationsudviklingen i USA ved hjælp af en prismodel, der beskriver transmissionsmekanismen fra lønninger, råvarepriser, valutakurser og produktivitet til import- og producentpriser og herfra videre til forbrugerpriser. Modellens sammenbinding af forbrugerpriserne med import- og producentpriserne har i årenes løb skullet justeres for en række omfattende, strukturelle ændringer i detailhandelsleddet, og udelader man disse justeringer, afslører der sig et interessant billede af udviklingen i det underliggende inflationspres.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.