Maj bank Image empty
30. december 2023
Brian Buus Madsen, direktør

Invester ti minutter af din tid –måske din bedste fremtidige investering!

Maj Banks digitale investeringsløsning giver dig en bred porteføljesammensætning ud fra din personlige risikoprofil, og det er nemt og hurtigt at oprette dig. Vores digitale koncept fylder et år ved årsskiftet, og en investor med en balanceret risikoprofi l med 60 pct. aktier og 40 pct. obligationer har indtil nu fået et afkast på 16,8 pct. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og al investering medfører risiko.

Ved indgangen til 2023 var både økonomer og flere finansmarkedsaktører sikre på, at høj inflation, stigende renter og geopolitisk usikkerhed ville få økonomien til at bremse op og aktiemarkederne til at falde. Det blev dog ikke tilfældet, og i stedet er både aktier og obligationer steget markant som reaktion på lavere inflation og nu også faldende renter. Udviklingen i 2023 viser, hvor vigtigt det er at være investeret i stedet for at stå på sidelinjen.

”Time in the market beats timing the market”

Samtidig udhules ens opsparing over tid, hvis den står på en bankkonto, på grund af de generelle prisstigninger i samfundet. Investeres opsparingen i stedet i en balanceret portefølje med både aktier og obligationer, er købekraften historisk steget betragteligt. Det er derfor værd at overveje at have dele af sin opsparing investeret.

Investering har øget din købekraft massivt de sidste 23 år

Maj bank Image empty

Note: Aktier er MSCI World, og obligationer er BEDE1-10. Der rebalanceresmånedligt i investeringsporteføljen, men der tages ikke højde for omkostningereller skat.
Kilde: Bloomberg.

Investering kan dog virke uoverskueligt, og mange forbinder investering med stor risiko. Med Maj Banks digitale produkt har vi gjort det nemt og overskueligt at få en veldiversificeret portefølje til fair omkostninger. Investeringsløsningen indeholder aktie- og obligationsprodukter fra Maj Invest, der har et ”grønt islæt”, uden at gå på kompromis med det fremtidige afkast.

Investering i aktier og obligationer er altid forbundet med risiko, men sikrer man en fornuftig spredning både på geografi, sektorer og aktivklasser og kombinerer det med en tilpas lang tidshorisont, så har risikoen for at tabe penge historisk været lav. En tommelfingerregel er, at man bør have en tidshorisont på mindst 3 år, før man investerer i en kombination af aktier og obligationer.

Ønsker du at prøve Maj Banks digital investeringsløsningn, kan du sende os en mail på info@majbank.dk eller ringe til os og høre mere på 3338 9700.

Risikoen for at tabe penge på aktier og obligationer falder i takt med investeringshorisonten

Maj bank Image empty

Note: Aktieporteføljen er S&P 500, og perioden dækker 30. december 1927 til 6. november 2023. Obligationsporteføljen er BEDE1-10, der dækker over danske statsobligationer med varighed mellem 1 og 10 år. Perioden dækker 30. december 1991 til 6. november 2023. Afkast er inkl. geninvesteret udbytte.
Kilder: Bloomberg og Maj Bank

 

 

Her kan du se afkastet på det digitale produkt efter risikoprofi l mellem 31. december 2022 og 19. december 2023. Husk, at historiske afkast ikke er garanti for fremtidige afkast, og al investering medfører risiko.

Maj bank Image empty

Note: Maj Banks digitale løsning består af Maj Invest Globale Aktier non fossil og Maj Invest Grønne Obligationer. Benchmark består af MSCI World og BEDE1-10. Profi l 1 består af 5 pct. aktier og 95 pct. obligationer, profi l 2 af 20 pct. aktier og 80 pct. obligationer, profi l 3 af 40 pct. aktier og 60 pct. obligationer, profi l 4 af 60 pct. aktier og 40 pct. obligationer og profi l 5 af 85 pct. aktier og 15 pct. obligationer.
Kilde: Maj Bank.

 

Omkostninger til investeringsløsningen varierer alt efter risikoprofil og de årlige omkostninger ligger mellem 0,61% til 1,33%. Kurtage, indløsning og emission kommer oveni. Maj Bank modtager provision fra Maj Invest og artikel kan ikke stå alene som rådgivning. Al investering medfører risiko for tab.