6. maj 2022
Skrevet af: Maj Bank

Ret beset er klimainvesteringerne gratis

Husholdningerne har allerede i årtier præsteret den meropsparing, der kræves for at finansiere de kommende års store klimainvesteringer, men deres høje opsparing har reelt ikke gjort dem rigere. Derfor bliver de ret beset heller ikke fattigere, når overopsparingen fremover vil gå til at finansiere klimainvesteringerne. I den forstand er disse investeringer altså gratis.

Sådan skriver Arvid Stentoft Jakobsen, cheføkonom i Fondsmæglerselskabet Maj Invest. Når husholdningernes opsparing overstiger virksomhedernes investeringspotentiale, er der tale om overopsparing, og i en tidligere klumme har han beskrevet, hvordan det skaber store problemer i den globale økonomi. Overopsparing tvinger staten til at køre med budgetunderskud for på den måde at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel og undgå massearbejdsløshed. Modposten til overopsparing er altså kronisk voksende statsgæld, og for at staten skal kunne servicere den, er centralbanken nødt til at holde renten kunstigt lav. Overopsparingen er en form for illusorisk opsparing, som husholdningerne reelt ikke bliver rigere af, dels fordi den høje opsparing presser afkastet ned, dels fordi husholdningerne i sidste ende hænger på regningen for statens gældsopbygning.

De kommende års store klimainvesteringer vil til gengæld eliminere overopsparingen, og de er således i virkeligheden svaret på de seneste årtiers fundamentale problem i den globale økonomi. Den illusoriske opsparing vil nu i stedet gå til at finansiere de grønne investeringer, og det bliver husholdningerne i sidste ende hverken rigere eller fattigere af. 

Ubalancerne inden for EU er et konkret eksempel på disse sammenhænge. Både i Italien og i Tyskland har husholdningerne i mange år præsteret en betydelig overopsparing, men selv om den er klart størst i Tyskland, er det Italien, der er endt med problemerne. Det skyldes, at Tyskland har en bedre konkurrenceevne og derfor kan skabe balance mellem udbud og efterspørgsel ved at øge nettoeksporten. Det rammer til gengæld Italien, der ender med at importere mere, end de eksporterer, og derfor må øge det offentlige underskud, indtil det kan kompensere for både den indenlandske overopsparing og betalingsbalanceunderskuddet.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.