30. august 2021
Skrevet af: Maj Bank

Reflationstemaet kommer igen

Reflation har ikke udspillet sin rolle som et dominerende tema for markedsudviklingen.

Reflationstemaet har siden sidste efterår drevet renterne op og begunstiget valueaktier relativt til vækstaktier. Hen over sommeren er det dog blevet trængt i baggrunden, og mange mener nu, at konjunkturopsvinget har passeret toppen, og at deflation snart igen vil blive set som den største trussel. Ifølge Arvid Stentoft Jakobsen, cheføkonom i Fondsmæglerselskabet Maj Invest, har reflation dog langt fra udspillet sin rolle som dominerende tema for markedsudviklingen.

Inflationen undervurderes
I forrige klumme beskrev vi, hvordan indgroet deflationsfrygt tilsyneladende får investorerne til at undervurdere potentialet for fremtidig inflation i USA, og noget tilsvarende gør sig gældende for lønstigningstakten. De lavtlønnede udgjorde en uforholdsmæssigt stor andel af dem, der mistede deres job under coronakrisen. Nedlukningerne og genåbningerne gav derfor meget store udsving i gennemsnitslønnen. Korrigerer man lønudviklingen for udsving i beskæftigelsessammensætningen, er det tydeligt, at lønningerne er accelereret kraftigt de seneste måneder. Dagpengesatsen er midlertidigt forhøjet frem til september, og det er muligt, at lønpresset derefter vil aftage en smule. Vi forventer dog stadig lønstigninger i størrelsesordenen 4-5 procent i 2022, og selv med vores relativt høje inflationsforventninger svarer det til en reallønsfremgang på cirka 2 procent.

Opsvinget har ikke tabt pusten
Vi har på det seneste set en vis opbremsning i forbrugsvæksten i USA, men udbetalingen af Bidens seneste runde coronachecks gav et markant løft i forbruget, og en efterfølgende opbremsning forekommer naturlig. Overordnet set er der stadig udsigt til solid fremgang i forbruget.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.