9. december 2020
Skrevet af: Peter Emil Bundgaard Mondrup, økonom

Pension i et lavrentemiljø

Siden 2010 er renterne på 10-årige danske statsobligationer faldet fra 4 pct. til -0,5 pct. Samme udvikling kan ses i det globale obligationsmarked, både når det gælder statsobligationer og virksomhedsobligationer. Med andre ord er det blevet sværere end tidligere at skabe afkast på obligationsinvesteringer. Netop obligationsinvesteringer indgår som en fast bestanddel i mange pensionsporteføljer, og selv små ændringer i afkastet kan betyde store ændringer i fremtidige pensionsudbetalinger.

I denne analyse kan du læse følgende:

  • Det nominelle renteniveau er det laveste i 5000 år. Lempelig pengepolitik, lavere vækst og en stor global opsparing er delforklaringer.
  • Det lave renteniveau kan mindske dine pensionsudbetalinger med 20 procentpoint. Du har dog flere muligheder for at undgå dette.
  • Grundet den lange investeringshorisont er omkostningerne ved at investere særlig vigtige for din pension.

Tiden, hvor man kunne få 4-5 pct. i årligt afkast på sine obligationsinvesteringer, er forbi. Renterne er presset i bund af lempelig pengepolitik fra verdens centralbanker og strukturelle ændringer i vækstrater og demografi. Derfor vil dine pensionsudbetalinger blive relativt mindre, hvis du ikke aktivt træffer en række valg – det vil jeg komme ind på senere. At der sker ændringer på pensionsmarkedet, illustreres af en rundspørge blandt fem af de største danske pensionskasser foretaget af Børsen. Her fortæller PFA, Danica, AP Pension, Topdanmark og Velliv, at de alle har lukket for nytegning af pensioner med gennemsnitsrente, der giver et garanteret årligt afkast. Dette er en klar reaktion på, at sikre obligationsinvesteringer ikke kan levere et tilfredsstillende afkast.

Mennesket har brugt lån og renter i 5000 år siden det gamle Mesopotamien. I renternes 5000-årige historie har de aldrig været så lave som i dag. Med til fortællingen hører, at inflationen ligeledes er lav, og dermed er konsekvensen af de lave renter ikke så alvorlig, når man ser på købekraften, sammenlignet med hvis inflationen var høj. Alligevel har de lave renter konsekvenser. Årsagerne til rentefaldene i nyere tid er flere, men særligt centralbankernes lempelige pengepolitik siden finanskrisen har lagt et nedadgående pres på renterne det seneste årti. Ud over centralbankernes ageren har to strukturelle tendenser bidraget til de lavere renter: større opsparinger og lavere vækst. Den lavere vækst ses i f.eks. USA, hvor væksten siden år 2000 har været tæt på to procentpoint lavere end i 1900-tallet. Lavere vækst vil, alt andet lige, betyde mindre efterspørgsel efter at låne penge og dermed lavere renteniveauer. Derudover vokser den globale opsparing hurtigere end investeringslysten, hvilket ligeledes presser renten. Det er nemlig renten, der skaber balance i markedet for investering og opsparing. Det stigende opsparingsbehov hos store dele af den globale befolkning skyldes i høj grad, at vi bliver ældre og ældre. Vi har dermed behov for en større pensionsopsparing for at have penge nok til en længere alderdom.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.