3. januar 2020
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Økonomer må se sig overgået af meteorologer

For to uger siden blev Børsens forside prydet af en række bankøkonomer, som havde det tilfælles, at de havde taget fejl i forhold til renteudviklingen. Mens økonomerne generelt havde forudsagt stigende renter, har renterne i stedet været stødt faldende. Udover at påpege de skæve renteprognoser, forsøgte artiklen at finde årsagen hertil. Det lykkedes – efter min mening - ikke.

Som årsag henvises bl.a. til den økonomiske afmatning i slutningen af 2018. Den kom efter sigende som en overraskelse og fik renterne til at falde. Derudover bliver der i artiklen nævnt, at vi efter finanskrisen befinder os i en ny verden, som er mere uforudsigelig.

Ved første øjekast virker dette måske som fornuftige forklaringer. Men de misser dog totalt den fundamentale årsag til, at ikke blot de fem økonomer på forsiden, men samtlige økonomer (inkl. undertegnede) både historisk og fremadrettet vil have svært ved at forudsige renten.

I bund og grund er renten nemlig bare svær at forudsige. Hvis vi sammenligner økonomer med meteorologer, kan man konstatere, at meteorologernes forudsigelser – selvom befolkningen ikke har meget tiltro til dem – i gennemsnit er ret præcise. Det er ikke fordi meteorologer er klogere end økonomer. Forskellen ligger i det, de forsøger at forudsige.

Vejret er i sagens natur en kompleks størrelse, og det er bestemt ikke nemt at forudsige, hvordan skyer, lufttryk og havstrømme spiller sammen. Men alligevel er det væsentlig nemmere end at forudsige renten.

Det skyldes to væsentlige forskelle mellem vejret og renten. For det første er vejret bundet sammen af naturlove, som f.eks. tyngdekraften. Sådan er det ikke med renten. Her er der ikke nogen tyngdekraft, som styrer, om renten skal op eller ned. I stedet er renten styret af interaktion mellem milliarder af mennesker og ikke en matematisk formel.

Det andet, der adskiller de to systemer, er effekten af forudsigelserne. Når Voldborg fremlagde sin femdøgnsprognose, havde det ikke nogen effekt på vejret. Vejret er ligeglad med meteorologer. Men når det gælder renteprognoser, kan de i sig selv være med til at ændre renten. Når alt fra en dansk bankøkonom til Donald Trump udtaler sig om renten, bliver der handlet på baggrund af udtalelserne, og derfor påvirker udtalelserne renten. Denne feedbackmekanisme øger kompleksiteten og dermed uforudsigeligheden.

Derfor er der intet overraskende i, at renteprognoser ofte rammer forkert. Renten er ikke som vejret, men er langt sværere at forudsige, og det er måske det, man som økonom glemmer at sige, når kunder og journalister spørger: Hvad er renten om et år?

Når det spørgsmål bliver stillet, bør man desuden overveje at bruge de fire ord, som økonomer ellers sjældent bruger. Det ved jeg ikke.