30. november 2021
Skrevet af: Maj Bank

Øget fokus på klima

Klima og miljø er centrale temaer i den kommende tid. Maj Invest Global Sundhed har to tredjedele af porteføljen investeret i selskaber, der arbejder direkte eller indirekte med området.

Begyndelsen af november stod i lyset af klimatopmødet COP26 i Glasgow. COP er en konference for de lande, som har tilsluttet sig FN’s klimakonvention. Målet for mødet er blandt andet nye bindende og mere konkrete aftaler for at begrænse klimaforandringer i tide.

Samtidig har Det Internationale Energiagentur, IEA, i sin årsrapport, World Energy Outlook, advaret om, at den globale omstilling til vedvarende energikilder går alt for langsomt, hvis verdens lande skal opfylde de klimamål, de selv har aftalt.

”Vi investerer ikke tilstrækkeligt til at opfylde fremtidens energibehov, og usikkerheden skaber grobund for en ustabil periode i tiden, som kommer,” sagde IEA's administrerende direktør, økonomen og energieksperten Fatih Birol, i forbindelse med udgivelsen af årsrapporten.

”Beslutningerne på COP26 skulle gerne betyde øget aktivitet for selskaber inden for klima og miljø,” siger Erik Bak, der er seniorporteføljemanager i Maj Invest Global Sundhed.

Klima og miljø er et politisk drevet område. Politikerne sætter nogle rammer op, og det skaber en drivkraft blandt selskaberne, der udvikler og sælger produkter inden for klima og miljø.

”Det har historisk betydet store bevægelser i aktiekurserne for klima og miljø-selskaber både op- og nedad, hvorfor investeringer i afdelingen bør ses over 3-5 år,” siger Erik Bak.

Langsigtet sundhed
Maj Invest Global Sundhed investerer i sundhed i en bred forstand. Afdelingens investerede formue er i dag fordelt på ca. en tredjedel traditionelle sundhedsplejeaktier og ca. to tredjedele aktier inden for klima og miljø.

”Vi har fokus på de forhold, som kan sikre den langsigtede sundhed. Klimaforandringer er en trussel mod sundheden, og investeringer i selskaber, som er med til at sikre et godt klima og mindske udledningen af drivhusgasser, er derfor et naturligt element i afdelingens portefølje,” siger Erik Bak.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.