16. juli 2021
Skrevet af: Maj Bank

Markedet for grønne obligationer vokser

Markedet for grønne obligationer er vokset betydeligt, siden afdelingen Maj Invest Grønne Obligationer blev lanceret for et år siden. Da afdelingen startede, var markedet på ca. 500 mia. dollars. I dag er markedet for grønne obligationer vokset til 850 mia. dollars.

”Det er meget positivt, at fiskedammen er vokset,” siger obligationschef Gustav Bundgaard Smidth om udviklingen.

Især i andet halvår af 2020 blev der udstedt mange nye grønne obligationer, og trenden er fortsat i år.

”Mulighederne er blevet bedre, fordi det investerbare univers er blevet 65 procent større, siden vi startede,” siger Gustav Bundgaard Smidth.

Afdelingen har fået væsentligt flere obligationer end i starten, og porteføljen er spredt ud på flere forskellige obligationer med større diversifikation.

Forudsætningen for, at afdelingen vil investere i en grøn obligation, er, at obligationen lever op til Green Bond Principles, GBP. Det indebærer blandt andet, at obligationen udelukkende kan bruges til at finansiere projekter med klare miljømæssige fordele. Det kan for eksempel være projekter inden for vedvarende energi, ren transport eller tilpasning til klimaforandringer. Desuden bliver de grønne obligationer valideret af en uafhængig ekstern rådgiver, der afgør, om obligationen lever op til principperne for grønne obligationer.

De krav, som Maj Invest opstillede for et år siden til de grønne obligationer i porteføljen, har udviklet sig til at være standarder for markedet, og det gør det også nemmere at finde og udvælge nye investeringer.

Obligationschef Gustav Bundgaard Smidth er glad for de internationale standarder, der gør det nemmere for afdelingen at vælge de rigtige grønne obligationer.

”Klare markedsstandarder for grønne obligationer giver klare linjer for os,” siger han.

EU har også en taksonomi og vedtager snart sit regelsæt for grønne obligationer.

EM er kommet med
Et større marked giver flere muligheder for investeringer og derfor også bedre mulighed for dels at sprede risikoen, dels at finde attraktive obligationer. Og der er kommet en del muligheder i forbindelse med nye udstedelser.

”Jeg savnede især investeringsmuligheder inden for emerging markets i starten, men det er blevet bedre,” siger Gustav Bundgaard Smidth.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.