13. april 2021
Skrevet af: Maj Bank

Kend boblernes anatomi

Anbefaling af bogen “Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises” af Charles P. Kindleberger og Robert Z. Aliber. Hvordan opstår bobler? Hvad er parametrene før, under og efter? Hvilke historiske cases er interessante og kan skabe grundlag for at identificere og analysere mønstre for adfærd – både den hensigtsmæssige og den mindre hensigtsmæssige?

Bogen beskriver finansielle kriser fra Romerriget og frem. Både de kendte og de mindre kendte kriser indgår i bogen, og især dykker bogen ned i kriserne før 2. verdenskrig, der dannede basis for mange af de finansielle strukturer, vi kender i dag, med centralbanker, lovgivning og politisk styring.

Bogen berører nogle af de væsentligste teoretiske overvejelser omkring boblerne som Minsky-modellen og Ponzi-svindel. Begge dele findes der både meget gamle historiske og nyere eksempler på i bogen.

Lender of last resort. Det begreb står centralt i bogen “Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises”, der beskriver, hvordan historiske økonomiske bobler er opstået og siden bristet.

Når boblen brister, hvem er så lender of last resort? Hvem udgør den sidste mulighed for at låne penge, når alle andre muligheder forsvinder i takt med krisens udvikling? Hvem står med likviditet nok og skaber et sikkerhedsnet, hvis finansielle institutioner og andre store aktører på de finansielle markeder ikke længere har den nødvendige likviditet?

”Overvejelserne om lender of last resort er vigtige for os, fordi det påvirker markederne, hvornår der står en centralbank eller politikere klar med indgreb,” siger Torsten Bech, der er seniorporteføljemanager og -analytiker for Maj Invest Kontra og Maj Invest Makro.

I sit arbejde som porteføljemanager for Maj Invest Kontra har Torsten Bech ansvaret for at holde øje med, hvordan kriser opstår, og hvordan man som investor kan opnå afkast på trods af kriser. Maj Invest Kontras mål er at give et positivt afkast i krisetider og give et afkast svarende til pengemarkedet i mere rolige tider.

”Selv om bogen udkom første gang i 1978, er den stadig meget aktuel,” siger Torsten Bech.

Også lige nu, fordi politikerne har grebet ind med massive støttepakker for at forhindre en økonomisk krise i kølvandet på pandemien. På den ene side skal centralbankerne sikre økonomisk stabilitet og tillid til de finansielle systemer. På den anden side skal markedet også kunne korrigere sig selv, så det ikke bliver holdt kunstigt oppe.

”Det bliver et tillidsspil. Forventer vi, at centralbankerne og politikerne altid redder os fra en korrektion i markedet? Kan investorerne altid regne med det? For så påvirker den forventning også markedet,” siger Torsten Bech.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.