28. maj 2021
Skrevet af: Maj Bank

Kapitalismen vil bestå

Anbefaling af bogen "Reimagining Capitalism in a World on Fire", hvor Harvard-professor Rebecca Henderson dissekerer kapitalismen. Hun beskriver, hvordan velstand og velfærd grundlæggende er drevet af økonomisk vækst. Kapitalisme har løftet millioner af mennesker ud af fattigdom og elendighed, og det frie marked har vist sig at være den optimale mekanisme til at allokere ressourcer, men når noget har en virkning, giver det også bivirkninger. De bivirkninger er tydelige, men svære at imødegå.

Et snævert fokus på profitmaksimering har ført til en række negative følgevirkninger som forurening, overfiskning og erosion, som er svære at rette op på. Spørgsmålet er derfor, hvordan man mindsker disse sideeffekter, som fundamentalt set sætter klodens naturlige balance over styr, samtidig med at velstanden og rigdommene fortsat bliver mere skævt fordelt i de udviklede lande.

Rebecca Henderson kommer med bud på kapitalismens fremtid i bogen. Og hun peger på bedre styring og regulering som helt nødvendige tiltag for at få det bedste fra kapitalismen, men samtidig imødegå det negative.

Korrekt prissætning, valgfrihed, lige muligheder og fair spilleregler er grundstenene i kapitalismen, men fungerer principperne, som de var tænkt, spørger forfatteren til bogen "Reimagining Capitalism in a World on Fire”, Harvard-professor Rebecca Henderson.

Hendes korte svar er nej, og hun giver forslag til løsninger på, hvordan kapitalismen fortsat kan skabe øget velstand, hvis vi skaber de rette rammer for udviklingen.

”Der er ingen tvivl om, at kapitalisme er den rigtige model, men det kræver, at forudsætningerne for kapitalismen holder stik, og spillereglerne overholdes,” siger analytiker i Maj Invest Vækstaktier Andreas Johan Lindtner.

”Det er fx i USA tydeligt, at social mobilitet er en illusion, og at politik og lovgivning er blevet et spil om magt og penge. Ulige muligheder og nepotisme er ikke sand kapitalisme – det er, hvad økonomer ville kalde en markedsfejl,” siger han.

Rebecca Henderson tager i bogen udgangspunkt i økonomi, psykologi og organisationsteorier og i sit arbejde med virksomheder i hele verden. Hun diskuterer, hvordan den finansielle sektor, den offentlige regulering og lederskab bør udvikles for at kunne klare de udfordringer, som kapitalismen også har medført. Hendes budskab er, at vi er nødt til at gentænke kapitalisme, så den ikke bare udgør drivkraften i øget velstand, men også fungerer i harmoni med miljø, social retfærdighed og demokratiske institutioner.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.