23. august 2021
Skrevet af: Peter Emil Bundgaard Mondrup, økonom

Investeringer i obligationer med negativ rente nærmer sig rekord

Den globale værdi af obligationer med negativ rente er tæt på tidligere rekorder. Den nuværende markedsværdi af obligationerne med negativ rente globalt er 16.000 mia. USD. Umiddelbart tyder det på, at investorerne er bekymret for fremtidig vækst. Men måske man hellere skal se mod centralbankerne for at forstå udviklingen.

Man skulle ikke tro, at investorer var interesseret i negative forventede afkast. Alligevel er rekordstore beløb investeret i obligationer med negativ rente. Det kan virke ulogisk, men et argument for at investere i obligationer med negativ rente er, at man forventer et endnu værre alternativ. Er man bekymret for lavere økonomisk vækst end ventet og deraf faldende aktiekurser og obligationsrenter, kan en investering i obligationer med en mindre negativ rente i dag være at foretrække for risikoaverse investorer. I et normalt finansmarked vil en rekordstor markedsværdi af obligationer med negativ rente derfor være et tegn på, at obligationsinvestorerne er bekymrede for væksten.

Dele af finansmarkedet er bekymret for, at væksten skuffer. Derfor kan udviklingen på obligationsmarkedet i nogen grad reflektere dele af markedsstemningen. Der er dog ikke grund til at være nær så bekymret for væksten, som udviklingen på obligationsmarkedet giver udtryk for.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.