8. februar 2022
Skrevet af: Maj Bank

Hurtigere, højere, stærkere

Voksende inflationsfrygt ser nu ud til at få den amerikanske centralbank, Fed, til at stramme langt hurtigere, end man regnede med for bare et par måneder siden. 

Den amerikanske centralbank, Fed, begyndte at afvikle sit obligationsopkøbsprogram i november og vil nu accelerere afviklingen, så opkøbene stopper i løbet af foråret. Efterfølgende vil den begynde at sælge ud af sine obligationer, og ikke mindst forventer den også snart at hæve styringsrenten. Konsensus er, at Fed vil hæve styringsrenten fra marts måned og muligvis fem gange i år. Fed forsøger altså at bremse inflationen, inden den bliver så indgroet, at man må tvinge økonomien i recession for at få bugt med pris-lønspiralen igen.

Lønudviklingen ser måske ikke umiddelbart alarmerende ud. Stigningstakten har nok været meget volatil efter corona, men generelt har den ligget på omkring fem procent (orange kurve). Den gennemsnitlige timeløn er dog blevet kraftigt påvirket af de store forskydninger i beskæftigelsen, der under epidemien har været mellem restaurations- og underholdningsbranchen, som er et lavtlønsområde, og de øvrige brancher, hvor lønnen er markant højere. Korrigerer man for det (sort kurve), får man et meget tydeligere billede, hvor lønstigningstakten først accelererede i starten af 2021. Siden da har den ligget relativt stabilt på ca. 7,5 procent i årsrate, og det er formodentlig også det niveau, den vil stabilisere sig på igennem 2022.

Efterspørgselspresset giver samtidig virksomhederne ”pricing power”, så de ud over at lægge de stigende lønomkostninger oven i prisen også er i stand til at hæve deres avancer.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.