20. september 2021
Skrevet af: Maj Bank

Historien om opioid-krisen i USA

Anbefaling af "Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty” af Patrick Radden Keefe. Historier om store virksomhedsskandaler lærer investorer at se de røde flag. Selv om historien om familien Sackler og medicinalvirksomheden Purdue ikke er repræsentativ, giver den en god forståelse for nogle væsentlige problemstillinger.

Navnet Sackler hænger eller hang på flere uddannelsesinstitutioner og kunstmuseer i hele verden fra Louvre i London til Tate Modern i London og Metropolitan Museum of Art i New York. Familien donerede til museerne – for til gengæld at få deres navn på en fløj eller en udstilling. Sackler-familien var én af pionererne i brugen af filantropi som en forretningsstrategi til at hvidvaske selskabets opførsel.

Mindre kendt var det, at de generøse donationer stammede fra et aggressivt salg af smertestillende medicin. 

Bogen ”Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty” er en historisk gennemgang af, hvordan de tre brødre Raymond, Mortimer og Arthur, der alle uddanner sig til læger, grundlægger og udvikler medicinalvirksomheden Purdue. Brødrene indser, hvordan dygtigt orkestreret markedsføring og givtige incitamenter til de dygtigste sælgere kan booste omsætningen.

Familien er dygtig til at kombinere pseudovidenskabelig dokumentation med aggressivt salg. Salget går forrygende, blandt andet fordi nogle bliver afhængige af stofferne, mens andre bevidst bruger medicinen som en del af et misbrug.

Gennem talrige detaljerede beretninger om virksomheden, om grundlæggerne og deres efterkommere, ansatte, forskere, advokater og andre involverede i skandalen beskriver journalist Patrick Radden Keefe, hvordan et snævert fokus på salg, omsætning og indtjening overdøver de mange beretninger om problemer med misbrug og dødsfald blandt brugerne.

Retssagerne mod Purdue og ejerne kører lige nu i USA.For hvem skal betale regningen for de mange problemer? 

”Alle lykkelige familier ligner hinanden; men den ulykkelige familie er altid på sin egen måde ulykkelig,” skriver den russiske forfatter Lev Tolstoj i den første sætning i bogen ”Anna Karenina”. Sådan forholder det sig ofte også med virksomheder, mener seniorporteføljemanager i Maj Invest Value Aktier Ulrik Jensen. De fleste veldrevne selskaber har mange af de samme karaktertræk, mens de dårlige kan være mere forskellige. De røde flag kan være mangeartede og svære at få øje på.

For at blive klogere på risici i virksomheder læser Ulrik Jensen gerne bøger om store virksomhedsskandaler. Senest har han læst bogen ”Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty”. Bogen handler om familien bag Purdue – en amerikansk medicinalkoncern, der tjente styrtende på at sælge det smertestillende præparat OxyContin. OxyContin var et af de medicinprodukter, der udløste den amerikanske opioid-epidemi. Mange hundredetusinde blev afhængige af medicinen, og medicin som OxyContin anslås at have slået mere end 450.000 mennesker ihjel i USA de seneste to årtier, vurderer de amerikanske sundhedsmyndigheder. Skandalen med de vanedannende morfinpræparater er en af de største nogensinde.

Bogen om Sackler-familien og Purdue er illustrativ på mange planer, mener Ulrik Jensen. Dels giver den et godt indblik i den amerikanske medicinalindustri, og hvordan branchen har udviklet sig blandt andet ved brug af pseudovidenskabelig dokumentation i markedsføringen og særdeles aggressive salgsmetoder. Dels giver bogen et indblik i en virksomhedskultur med et overdrevent fokus på salg og mindre fokus på forskning og udvikling, med meget stor loyalitet over for ejerfamilien og med en ekstrem mangel på transparens.

Kritikere som journalister, pårørende til misbrugere og advokater blev jordet på alle tænkelige måder. Og det er også et rødt flag, mener Ulrik Jensen.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.