23. oktober 2020
Skrevet af: Maj Bank

Grønne obligationer er meget mere end grøn energi

Maj Invest Grønne Obligationer har investeret i en række obligationer, der alle bidrager til projekter med klare miljømæssige fordele. I en artikel i Maj Invest Magasinet fra oktober 2020 ser sustainability manager i Maj Invest Regitze Makwarth Olsen nærmere på et par af dem.

Genanvendelse af plastflasker i Mexico. Bedre og mere miljøvenlig offentlig transport i Chile. Vindenergi i Holland og Tyskland. Det er blot nogle få af de mange projekter, som investorerne i Maj Invest Grønne Obligationer er med til at finansiere via de obligationer, som afdelingen har investeret i.

Maj Invest Grønne Obligationer er en ny afdeling i Maj Invest, der investerer i obligationer, hvor provenuet udelukkende finansierer grønne projekter med klare miljømæssige fordele. Det kan eksempelvis være inden for genanvendelse, vedvarende energi, renere transport, biodiversitet eller tilpasning til klimaforandringer.

Ved udgangen af august måned var 57 procent af porteføljen investeret i virksomhedsobligationer. Heraf udgjorde forsynings- og energiselskaber 21 procent. Den næststørste sektor var finans med 16 procent af porteføljen, mens teleselskaber indgår i seks procent af porteføljen. Derudover har afdelingen investeringer i grønne obligationer indenfor eksempelvis teknologi, medicinalsektoren og industri. Statsobligationer og statslignende obligationer udgjorde 24 procent.

Genbrug af plast
I august måned investerede Maj Invest Grønne Obligationer i en grøn obligation fra selskabet Coca-Cola FEMSA. Det mexicanske, multinationale selskab skal bruge provenuet fra de grønne obligationer til at nå selskabets mål for bæredygtig udvikling.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.