2. marts 2023

Generalforsamling i Maj Bank A/S 2023

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Bank A/S til afholdelse fredag den 17. marts 2023, kl. 9.00 på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K. Se hele indkaldelsen, inkl. dagsorden og fuldmagt, her.