2. marts 2022
Skrevet af: Maj Bank

Generalforsamling Maj Bank 2022

Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Maj Bank A/S til afholdelse torsdag den 17. marts 2022, kl. 10.00 på selskabets hjemsted, Gammeltorv 18, 1457 København K. Se hele indkaldelsen, inkl. dagsorden og fuldmagt, her.