15. januar 2020
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Et økonomisk deja-vu

”Vi befinder os på et tidspunkt, hvor den globale økonomi er præget af usædvanlig stor usikkerhed.” Sådan skrev George Soros – en af de mest succesfulde investorer de sidste 50 år - i en artikel i Dagbladet Børsen den 29. december 2009. Overskriften lød ”Endnu en recession kan true vores fremtid”, og artiklen emmede af dystre forventninger til fremtiden.

Her 10 år senere kan vi i bagklogskabens ulideligt klare lys konstatere, at 10’erne blev et årti med både global vækst og store aktieafkast. Så selvom ikke alt har været rosenrødt (det er det sjældent), og Europa blev ramt af recession i 2012, kan årtiet næppe betegnes som dystert.

At virkeligheden sagtens kan overgå forventningerne kan være godt at have i baghovedet, når vi nu kigger ind i 20’erne. For præcis som for 10 år siden er der også nu bekymringer for både økonomien og aktiemarkedet.

Det faktum, at vi for første gang i 5000 år har fået negative renter, gør, at man igen kan argumentere for, at vi befinder os på et tidspunkt, hvor global økonomi er præget af usædvanlig stor usikkerhed. Renten viser, i et vist omfang, finansmarkedernes forventninger til den økonomiske vækst, og med en negativ rente er forventningerne i bund.

I forhold til aktiemarkedet er der her ligeledes en række indikatorer, der alle peger på, at afkastene de næste 10 år vil blive væsentlig lavere end de forrige 10 år. To af disse indikatorer er den såkaldte ”Buffett-indikator” samt ”Shiller P/E".

Buffett-indikatoren (opkaldt efter en, ligesom Soros, succesfuld investor) måler prisen på aktiemarkedet i forhold til værdien af bruttonationalproduktet. I USA, som udgør næsten to tredjedele af det globale aktiemarked, er denne indikator på det højeste niveau nogensinde, og sammenlignet med 2010 er den steget med 70 %. Det peger helt enkelt på, at de amerikanske aktier er dyre. Samme konklusion kommer man til ved at analysere nobelpristageren Robert Shillers Price/Earnings. Her bliver prisen på aktiemarkedet sammenlignet med virksomhedernes indtjening de seneste 10 år.

Robert Shiller har indsamlet data tilbage til 1800-tallet, og set over denne periode er den nuværende Shiller P/E på det næsthøjeste niveau kun overgået af perioden omkring IT-boblen.

Så akkurat som for 10 år siden går vi et usikkert årti i møde. Men om end de forventede aktieafkast nu er encifrede og i den lave ende, så skal de nu sammenlignes med en negativ rente, og derfor er aktiemarkedet stadigvæk attraktivt for langsigtede investorer.

Afslutningsvis skal det også pointeres, at med hensyn til George Soros så er det ikke hans forudsigelser, som har gjort ham succesfuld. Derimod skyldes det en anden evne, som han selv formulerer således: ”Jeg er kun rig, fordi jeg indrømmer mine fejl hurtigere end andre”.