26. januar 2021
Skrevet af: Arvid Stentoft Jakobsen, cheføkonom i Fondsmæglerselskabet Maj Invest

Et holdbart, men ekstremt bipolært økonomisk opsving

Denne artikel er skrevet af Arvid Stentoft Jakobsen, cheføkonom i Fondsmæglerselskabet Maj Invest, og er publiceret i Investeringsforeningen Maj Invests Kvartalsnyt for 4. kvartal 2020.

Coronaepidemiens anden bølge er nu over os og har medført langt mere omfattende nedlukninger, end de fleste sikkert på forhånd havde forestillet sig. Man kan håbe, at en hurtig udrulning af vaccinen til de mest sårbare vil medføre et markant fald i belastningen af hospitalsvæsnet og dermed skabe grundlag for en snarlig tilbagerulning af restriktionerne. Det bliver dog et kapløb med den fortsatte udbredelse af de nye, langt mere smitsomme covid-19-varianter, som tværtimod kunne give anledning til mere omfattende restriktioner.

Det er derfor værd at hæfte sig ved, at de økonomiske skadevirkninger denne gang ser ud til at blive meget mindre, end de var i foråret. Frankrig var således et af de første lande til at lukke hårdt ned under anden bølge, men selvom mobiliteten atter dykkede dramatisk, var det afledte dyk i industriaktiviteten negligeabelt, og dykket i servicesektoren var relativt begrænset.

På globalt plan bekræfter den seneste udvikling i diverse PMI-indeks helt tilsvarende tendenser. Den store forskel på nu og sidste forår er dels, at den psykologiske chokeffekt nu har fortaget sig, dels at nedlukningerne i foråret også i høj grad skyldtes udeblevne leverancer af halvfabrikata fra Kina. Dermed er det kun oplevelsesøkonomien, og andre brancher direkte i skudlinjen, der bliver ramt denne gang. Dette fravær af collateral damage på resten af økonomien afspejler recessionens helt usædvanlige, ekstremt bipolære karakter, hvor mange brancher oplever et regulært boom, selvom recessionen samlet set er exceptionelt dyb, fordi hele oplevelsesøkonomien til gengæld er sat fuldstændig i stå.

Bipolariteten, det såkaldte K-formede opsving, kan også aflæses i andre, meget usædvanlige mønstre. Normalt er det vareforbruget, der rammes hårdest under en recession, fordi frygten for at blive arbejdsløs får husholdningerne til at udskyde køb af varige forbrugsgoder. Denne gang er det imidlertid tjenesteforbruget, der er hårdt ramt, fordi social distancing begrænser adgangen til at bruge penge på ferie- og fritidsoplevelser. Det forhold, at husholdningerne så til gengæld vælger at bruge mange flere penge på varer, vidner om at frygten for arbejdsløshed denne gang ikke er et generelt fænomen, men begrænset til ansatte i oplevelsesøkonomien.

I det K-formede opsving er efterspørgslen således ikke begrænset af frygt, men af muligheden for at bruge penge. Det betyder så også, at det gab mellem indkomst og forbrug, der er åbnet op siden krisens start, og som med en ny runde gavechecks til de amerikanske husholdninger nu igen udvides markant, udgør et efterspørgselsreservoir, som blot afventer mere normale tilstande for at blive udløst. I takt med at sommervejr og vaccineprogrammer får bugt med covid-19 og social distancing, er der således stadig lagt op til et særdeles kraftigt cyklisk opsving. Det giver gode muligheder for, at finansmarkederne vælger at se igennem den coronabølge, der lige nu stadig er under opbygning.