23. april 2021
Skrevet af: Maj Bank

Grønne obligationer: Et marked i vækst

At bidrage til den grønne omstilling.

Det er målet for de obligationer, som Maj Invest Grønne Obligationer investerer i. Impact-rapporten, der analyserer og beskriver investeringerne i 2020, er netop udkommet. Læs rapporten på majinvest.dk/majgro under punktet Impact i menuen.

”Den samlede positive effekt for porteføljen er svær at opgøre, fordi mange obligationer er nyudstedte, og fordi opgørelserne fra udstederne varierer,” siger sustainability manager i Maj Invest Regitze Makwarth Olsen.

I 2019 blev der udstedt for 258 mia. dollar nye grønne obligationer, og i 2020 blev der udstedt for yderligere 269 mia. dollar.

Det særlige ved grønne obligationer er, at en uvildig part vurderer effekten af de enkelte projekter, som provenuet fra obligationerne skal finansiere, og det skal give investorerne vished om, at projekterne reelt set har den positive effekt på miljøet, som de beskriver.  

Vandteknologi
De to hyppigste projekttyper i Maj Invest Grønne Obligationers portefølje er energi og miljøvenlig transport. Ved udgangen af 2020 havde afdelingen investeret i 53 obligationer. Ud af disse kan 42 bidrage til projekter inden for vedvarende energi, mens 25 kan bidrage til projekter inden for grøn transport.

Et konkret eksempel på en af afdelingens investeringer er den amerikanske virksomhed Xylem. Selskabet arbejder med vandteknologi og udvikler løsninger inden for vand, spildevand og genanvendelse af vand. Obligationen blev udstedt i juni 2020, og derfor er det ikke muligt at måle en konkret miljømæssig effekt endnu.

Men analyseselskabet Sustainalytics, der har udarbejdet en second party opinion for obligationen (læs mere om det i Impact-rapporten 2020), vurderer, at Xylem lever op til de fire principper for grønne obligationer. Principperne for de grønne obligationer indebærer blandt andet, at provenuet udelukkende må bruges til at finansiere grønne projekter. Provenuet fra den grønne obligation fra Xylem skal bruges til projekter inden for vandproduktivitet, -effektivitet og -kvalitet samt vandbevarende projekter, herunder kontrolsystemer til sikring mod oversvømmelse og infrastruktur til vandforsyning med særlig fokus på områder med vandmangel. Bæredygtigt vand, spildevandshåndtering og sikring af rent drikkevand er det sjette af FN’s verdensmål.  

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.