20. maj 2020
Skrevet af: Maj Bank

Er vi kommet forbi det økonomiske vendepunkt?

Meget tyder på, at global økonomi har passeret vendepunktet. I Asien, Europa og USA er man i færd med at genåbne økonomierne, og tilsyneladende er antallet af nye coronatilfælde kommet under kontrol, ligesom dødeligheden er lavere end først antaget. Sådan skriver Jeppe Christiansen, adm. direktør i Maj Invest.

En dugfrisk undersøgelse fra Seruminstituttet af de ca. 9000 konstaterede coronaramte i Danmark viser, at dødeligheden for borgere under 70 år ved en coronainfektion er mindre end dødeligheden ved en almindelig influenzavirus. Når coronavirus er problematisk, skyldes det, at dødeligheden for borgere over 70 år er næsten tre gange større end dødeligheden ved influenza – og det er selvsagt meget alvorligt. Indgrebene over for smittespredningen i marts måned var derfor politisk nødvendige. Man kan nu håbe, at den meget ny viden og de mange data, der er kommet frem, bliver analyseret og brugt i forbindelse med genåbningen af økonomierne.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.