6. januar 2020
Skrevet af: Maj Bank

Ekstraordinær generalforsamling i Maj Bank A/S

Efter vedtægternes pkt. 5 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Maj Bank A/S til afholdelse tirsdag den 21. januar 2020 kl. 9.00 på selskabets hjemsted, Dronningens Tværgade 7, 1., 1302 København K, med følgende dagsorden:

  1. Ændring af bestyrelsen
  2. Eventuelt

Ad 1
Jeppe Fonager Christiansen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Det foreslås, at Marianne Settnes indtræder i bestyrelsen og erstatter Jeppe Fonager Christiansen.

København, den 6. januar 2020

Maj Bank A/S
Bestyrelsen