19. november 2020
Skrevet af: Maj Bank

Drukner det økonomiske opsving i anden bølge?

Genopblusningen af coronaepidemien skaber frygt for en ny økonomisk nedtur, men måske har forbrugertilliden opnået flokimmunitet overfor covid-19. Dette skriver Arvid Stentoft Jakobsen, cheføkonom i Fondsmæglerselskabet Maj Invest.

En recession starter næsten altid med en svækkelse af efterspørgslen, der typisk udløses af, at husholdningerne bliver mere tilbageholdende med at købe på kredit. Denne gang skyldes det covid-19-virusset og kravet om social distancering. Virksomhederne reagerer på den vigende efterspørgsel ved at sænke produktionen og må derfor afskedige et antal medarbejdere. De medarbejdere, der bliver afskediget, oplever så et fald i indkomsten, og det svækker efterspørgslen yderligere. Reelt er det imidlertid først og fremmest frygt, der sætter turbo på dette negative feedbackloop. Recessionen bliver uundgåelig, når anden runde-effekten på forbruget ikke kun skyldes dem, der rent faktisk mister jobbet, men også de mange flere, der begynder at frygte for at miste jobbet og af denne grund skærer ned på forbruget.

Den afgørende forskel på en typisk recession og den aktuelle recession er, at en nedgang i afbetalingskøbene rammer efterspørgslen bredt, hvorimod effekten af social distancering helt overvejende er koncentreret indenfor ”oplevelsesøkonomi” samt forretningsrejser m.v. Aktiviteten indenfor disse områder kan man ikke rette op på, før en vaccine bliver bredt tilgængelig, men med en ekstremt aggressiv økonomisk politik er det lykkedes at forhindre recessionen i at sprede sig til resten af økonomien, og dermed er det også lykkedes at forhindre frygten i at sprede sig.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.