7. maj 2020
Skrevet af: Maj Bank

Coronakrisen har muteret

Coronakrisen startede som et udbudschok, men nu er den først og fremmest et efterspørgselschok. Dette skriver Arvid Stentoft Jakobsen, cheføkonom i Fondsmæglerselskabet Maj Invest.

I økonomisk forstand udgjorde coronakrisen i starten et udbudschok. Kina lukkede ned for væsentlige dele af sin økonomi for at komme smittespredningen til livs, og med en global forsyningskæde bygget op omkring kinesisk industri gav det mange virksomheder i USA og Europa problemer. De oplevede, at leverancerne af halvfabrikata udeblev, og for dem manifesterede krisen sig altså som et pludseligt fald i udbuddet. Det lagde umiddelbart op til et kortvarigt, V-formet forløb med en kraftig rekyl i økonomisk aktivitet i takt med, at Kina genoptog produktionen, og resten af verden igen kunne få de halvfabrikata, de manglede. Kina har nu genoptaget produktionen, men kun for at opdage, at deres kunder i mellemtiden har lukket ned for efterspørgslen.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.