16. marts 2020

Information om COVID-19-beredskab i Maj Bank

Maj Bank er fuldt funktionsdygtig i den vanskelige situation, som hersker med COVID-19 i øjeblikket.

Banken har blandt andet opdelte teams, arbejder fra forskellige rum i samme hus og har udbredt brug af hjemmearbejdspladser. Hertil kommer klare procedurer for eskalering, information og systemadgang, således at organisationen kan håndtere COVID-19 og arbejde sikkert og effektivt.

Du har derfor altid mulighed for at kontakte os for at høre nærmere omkring Maj Bank på 33 38 97 00 og på info@majbank.dk