6. august 2021
Skrevet af: Maj Bank

Tænk langsommere

Anbefaling af bogen ”At tænke – hurtigt og langsomt” af Daniel Kahneman, der forklarer, hvordan selv professionelle kan glemme at bruge den langsomme, systematiske og rationelle tænkning, inden de tager beslutninger. Reagerer vi på vores umiddelbare første indtryk, erfaringer og følelser? Eller bruger vi lidt tid på mere rationelt at overveje, hvad det rigtige svar eller den rette beslutning er?

Den israelsk-amerikanske psykolog diskuterer i bogen, hvordan vores hjerne arbejder i to systemer.

System 1 er kort fortalt hurtigt, intuitivt og præget af følelser. System 2 er langsommere, mere velovervejet og logisk. Kun ved at forstå, hvordan de to systemer præger vores beslutninger, kan vi bruge systemerne til at træffe de rigtige valg om alt fra næste ferie til handler på finansmarkederne og personlige ambitioner for fremtiden.

Bogen anbefaler at tænke langsomt, så man undgår intuitive og impulsive fejlslutninger.

Hver dag tager vi masser af beslutninger. Små som store. Langt de fleste af dem tager vi helt automatisk uden dybere overvejelser. Vores hjerne arbejder imponerende hurtigt, men nogle gange bliver den snydt – og vi er end ikke bevidste om det.

Det er hovedpointen bogen. Han beskriver, hvordan to systemer i hjernen påvirker vores evne til at træffe de rigtige beslutninger. System 1 er kendetegnet ved, at det går hurtigt, det sker automatisk, og processen er ubevidst. System 2 derimod arbejder langsomt, kræver opmærksomhed og bevidsthed. Vi har brug for begge systemer.

System 1 kan redde os fra at blive kørt over. System 2 kan sørge for, at vi træffer de bedste beslutninger ud fra store mængder viden, statistik og modeller.

Men også når man er topprofessionel, kan system 1 få en til at vælge for hurtigt og forkert. Daniel Kahne-man dokumenterer, hvordan blandt andre sportstrænere, advokater eller forskere let overser informationer, der ikke passer ind i det billede, de har dannet sig. Det er også nemt at overvurdere sig selv positivt og undervurdere risiciene.

”Som porteføljemanager er det meget vigtigt, at vi er bevidste om de forskellige bias og blinde vinkler, som vi kan have,” siger porteføljemanager i Maj Invest Tue Emil Christensen.

”Bogen er interessant, fordi den ændrer, hvordan man ser verden. Man tror, at forskellige aktører agerer rationelt, men bogen dokumenterer, at sådan fungerer det ikke altid eller langtfra altid,” siger han.

Forskellige bias
De bias, han og kollegerne i Maj Invest gerne undgår ved at være bevidste om dem, er for eksempel bekræftelsesbias og selvovervurderingsbias.

Bekræftelsesbias handler om, at vi gerne vil have bekræftet vores hypoteser, forventninger eller fordomme. Vi leder ikke naturligt efter informationer, der modbeviser det, vi allerede tror. Og det kan være en faldgrube.

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.