20. oktober 2021
Skrevet af: Maj Bank

Blødere konjunkturtal ud af USA

Flaskehalse begrænser produktionen, men giver samtidig virksomhederne mere pricing power og bør ikke i sig selv give aktieinvestorerne anledning til bekymring.

Vi har på det seneste set en vis opblødning af konjunkturen i USA, dels på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft, dels på grund af stigende smittetal. Den stigende smitte får folk til igen at gå mindre ud og forværrer samtidig den i forvejen udtalte mangel på vigtige komponenter. Den underliggende drivkraft bag den ellers meget robuste konjunkturopgang er dog efter vores vurdering intakt. Husholdningernes grundlag for og vilje til at øge forbruget er usvækket, og det samme gælder virksomhedernes incitament til at genopbygge lagrene og investere i ny produktionskapacitet. Det er primært flaskehalse, der holder produktionen tilbage, og overordnet set betyder det, at hvis virksomhederne taber på manglende produktion, så henter de det ind igen på forbedret pricing power.

Mangel på vigtige komponenter har ramt mange brancher, men manglen på chips til bilindustrien er nok det bedst kendte eksempel. Bilproduktionen er faldet markant de seneste måneder, men samtidig viser stigende priser på nye biler tydeligt, at årsagen til faldet skal findes på udbudssiden. Forbrugernes lyst og evne til at købe nye biler er usvækket.

Også beskæftigelsesudviklingen i USA skuffede i august med en stigning på ”kun” 235.000. En meget væsentlig del af opbremsningen i jobskabelsen skete dog inden for ”leisure & hospitality” og var dermed tydelig relateret til den fornyede stigning i corona-smitten. Den eksplosionsagtige vækst i antallet af ubesatte stillinger viser, at der – trods fortsat høj arbejdsløshed – er udprægede flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet. Det bekræftes også af udviklingen i timelønnen, der er accelereret kraftigt gennem de seneste måneder. 

Læs hele artiklen på Maj World.

Maj World er forbeholdt kunder i Maj Bank. Ring på 33 38 97 00 og hør mere om mulighederne.