7. februar 2020
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Aktieopturen skyldes ikke aktietilbagekøb

At selskaber, især i USA, køber egne aktier tilbage, bliver både i pressen og blandt investorer ofte nævnt som hovedårsagen til de sidste 10 års flotte aktieafkast. I min optik er der dog andre forklaringer, som er langt bedre end netop aktietilbagekøb.

Ligesom med dividender er aktietilbagekøb en måde for selskaberne at returnere kapital til investorerne på, og igennem 10’erne har de største amerikanske selskaber købt egne aktier for 5.000 mia. dollar. Det er umiddelbart størrelsen på disse opkøb, som efter sigende ikke bare har holdt hånden under aktiekurserne, men skubbet dem kraftigt op.

Ved første øjekast kan det intuitivt virke plausibelt. For når der bliver købt aktier for et så stort beløb, jamen så må det da presse kurserne op. Men selvom noget er intuitivt, behøver det ikke at være korrekt.

Dette minder mig om den i øvrigt anbefalelsesværdige bog Factfulness, hvor læseren bliver mindet om følgende: ”Never believe that one number on its own can be meaningful. If you are offered one number, always ask for at least one more. Something to compare it with”. Med det i tankerne kan vi sammenligne selskabernes aktietilbagekøb med den samlede aktiehandel i USA. Det giver pludselig et helt andet billede, for i forhold til den samlede aktiehandel udgør selskabernes opkøb kun 1 pct., og med den viden virker det pludselig usandsynligt, at en stigning på 1 pct. i handelsvolumen skulle være årsagen til, at aktiekurserne er steget 190 % over det seneste årti.

Hvis teorien skal holde stik, må man også tro, at selskaber med tilbagekøbsprogrammer har klaret sig bedre end dem uden. For at teste dette har jeg opdelt de amerikanske selskaber i dem med og uden opkøbsprogrammer og konstrueret to aktieporteføljer. Derefter har jeg analyseret deres historiske afkast siden 2010. Resultatet viser, at porteføljerne har klaret sig stort set ens. Nu er dette en meget simplificeret test. Men mere dybdegående analyser viser det samme billede.

Nu er det ikke, fordi jeg mener, at aktietilbagekøb er ligegyldige, langtfra. Det, at selskaberne laver aktietilbagekøb (eller udbetaler dividender) og dermed sender kapital tilbage til investorerne, er noget, investorerne generelt sætter pris på. Det er det, man kan kalde aktionærvenlig adfærd, og det kan i et vist omfang øge aktiekurserne.

Men når vi taler om de sidste 10 års afkast, er der bare nogle langt mere enkle og holdbare forklaringer. For det første kan vi konstatere, at selskaberne har øget indtjeningen med godt og vel 150 pct. siden 2010, og det er vel at mærke efter, at man justerer for effekten af aktietilbagekøb. Derudover er renten blevet halveret i samme periode, og det har naturligvis gjort aktier mere attraktive. Så æren for de flotte afkast må først og fremmest tilfalde øget indtjening og faldende renter.