11. december 2019
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Negative renter kan medføre "gambler"-adfærd

Når centralbankerne sænker renten, forsøger de at understøtte væksten ved at gøre det mere attraktivt at forbruge og investere. Men at fremprovokere en ”gambler”-adfærd er næppe deres intention. Det er dog lige præcis det, der er risikoen, når vi i dag står over for negative renter på indlånskontoen. Det skal man både som centralbank og investor være opmærksom på.

At sænke renten fra f.eks. 0 pct. til -0,75 pct. er inden for klassisk økonomisk teori ikke anderledes end at sænke renten fra 0,75 pct. til 0 pct. Men hvor teorien antager, at vi mennesker er økonomisk rationelle, er virkeligheden anderledes. Vi mennesker er nemlig i mange henseender dybt irrationelle, og hvorvidt fortegnet på renten er positivt eller negativt påvirker i den grad vores adfærd.

Hvordan vi bliver påvirket, bliver illustreret i et økonomisk eksperiment fra 1979 – dengang negative renter var ren science fiction. I eksperimentet, som blev udtænkt af to israelske psykologer, blev en række testpersoner stillet over for følgende valgmuligheder: Vil du med sikkerhed modtage 500 kroner, eller vil du slå plat eller krone om 1000 kroner (dvs. man enten modtager 0 kroner eller 1000 kroner). Her valgte langt de fleste deltagere at modtage de 500 kroner, og dermed var de ikke villige til at ”gamble” for en ekstra gevinst.

Eksperimentet blev derefter gennemført endnu engang, blot med ændret fortegn. Så nu skulle deltagerne vælge, om de med sikkerhed ville tabe 500 kroner, eller om de ville slå plat eller krone (hvor de enten tabte 1000 kroner eller modtog 0 kroner). Selvom de to forsøg, rent teoretisk, er ens, valgte flertallet af deltagerne i anden omgang pludselig at slå plat eller krone. Udsigten til et tab fik simpelthen folk til at ”gamble”.

Det, som forsøget i bund og grund viser, er, at vi mennesker lider af det, man kalder ”tabsaversion”, som helt enkelt betyder, at vi hader at tabe penge.

Hvis vi skal drage paralleller til renten på indlånskontoen, så er det ikke fordi, vores adfærd har ændret sig nævneværdigt, mens renten de sidste 10 år er faldet fra 4 til 0 pct. Men når renten nu bliver negativ, dvs. vi står over for et garanteret tab, så kommer vi givetvis til at ændre vores adfærd markant.

En åbenlys konsekvens vil være, at mange af de indestående kontanter i stedet vil blive placeret i aktier. Nu er det bestemt ikke fordi, jeg sætter lighedstegn mellem aktieinvesteringer og det at slå plat eller krone. Men begge aktiviteter indebærer betydelig risiko.

Så længe man er indforstået med risikoen, kan det i mange tilfælde være fornuftigt at flytte kontanter fra indlånskontoen over i aktieinvesteringer. Men i andre tilfælde kan det også både være fornuftigt og rationelt blot at betale de negative renter, selvom det føles forkert.