3. oktober 2019
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Den laveste rente i 5000 år

I de seneste årtier er renterne over hele verden raslet ned, og vi nåede for nylig et punkt, hvor næsten 1/3 af verdens obligationer havde negativ rente. Med andre ord har vi i dag et renteniveau, verden aldrig har set magen til, og som investor er det vigtigt at erkende, at vi befinder os i ukendt territorium.

Selv hvis vi kigger 5000 år tilbage, er det nuværende renteniveau uhørt. Sidney Homers bog ”A History of Interest Rates” (som i øvrigt kan anbefales, hvis man lider af søvnmangel) beskriver, hvordan man allerede i Mesopotamien 3000 år før vores tidsregning brugte renter. Her var det godt nok korn og ikke penge, som blev udlånt. Men da man skulle aflevere mere korn tilbage end det, man lånte, var der allerede her tale om renter. Bogen beskriver desuden renteudviklingen i det gamle Grækenland, Romerriget, middelalderen og helt frem til nutiden. Én ting er fælles for hele perioden; de negative renter er ikke-eksisterende. Eller det er ikke helt sandt, der var enkelte kortvarige perioder under den amerikanske depression i 1930’erne, hvor nogle helt korte lån havde negativ rente. Men derudover er de negative renter et ukendt fænomen.

Så hvis der stort set ikke har været negative renter siden civilisationens vugge, hvorfor så nu? Hvad er årsagen og konsekvenserne? For at besvare disse spørgsmål vil økonomer under normale omstændigheder ty til historiebøgerne og den økonomiske teori. Men begge steder er de negative renter et ubeskrevet kapitel. Det kan være godt at have i baghovedet, når diverse eksperter udtaler sig om renten.

Det er ikke entydigt, hvad der er årsagen til de lave renter. Men det, man med sikkerhed kan sige, er, at centralbankerne ejer omkring 80 % af obligationerne med negativ rente, og at det primært er Bank of Japan og Den Europæiske Centralbank, som har købt disse obligationer. Centralbankerne spiller altså en vigtig rolle. Derudover er der også bred enighed om, at en øget global opsparing har været med til at presse renterne i bund.

Når det kommer til konsekvenserne af de negativer renter, bevæger vi os for alvor ud på tynd is. De negative renter vender nemlig op og ned på grundelementerne i økonomien. Tænk på, at obligationer på engelsk bliver kaldt ”Fixed Income”. Men med negative renter giver det navn ikke længere mening. Nu er der nemlig tale om ”Fixed Expense”. I teorien vil faldende renter betyde stigende priser på f.eks. aktier og ejendomme. Men om denne teori også holder stik, når renterne er negative, det vil tiden vise. Som investor må man dog holde fast i, at hverken træer eller afkast vokser ind i himlen.

For godt og vel 100 år siden udtalte den østrigske økonom Eugen von Böhm-Bawerk, at jo højere intelligens og moral en nation besidder – desto lavere vil renten være. Om denne teori holder stik, vil jeg lade være op til læseren at bedømme.