25. juni 2019
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Verden er ikke af lave

Denne artikel blev publiceret i Børsen den 24. juni 2019

Det skorter ikke på negative nyheder, og den daglige nyhedsstrøm er fyldt med dårligdomme som Brexit, handelskrig og statsgæld. Ser jeg tilbage på mine egne skriblerier, er det da også ofte de økonomiske ubalancer, der fylder spaltepladsen. Som investor kan dette give anledning til store bekymringer.

Selvom bekymringerne fylder meget, må man ikke glemme, at der altid har været noget at bekymre sig om. Den økonomiske historiker Charles P. Kindleberger har i sit værk ”Manias, Panics, and Crashes” beskrevet økonomiske og finansielle kriser igennem mere end 300 år. Kindlebergers studier viser med al tydelighed, at hvis historien var et menukort, er der kriser ad libitum.

På trods af de mange kriser er investorerne stadigvæk blevet belønnet med afkast, og det sætter nutiden i relief. Går man med tanker om at investere, vil mange gemme tankerne væk, når bekymringerne synes størst. Det er helt naturligt, men ikke rationelt. For hvis man har en lang tidshorisont, er der ingen grund til at stå på sidelinjen.

Ved at analysere afkastdata tilbage fra 1950, kan vi se, at en bred portefølje af 50 % obligationer og 50 % aktier altid har givet positivt afkast over en 10-årig periode. Det er naturligvis ikke nogen garanti for fremtiden, men er historien vores pejlemærke, er kursen sat mod positive afkast.

Det understøttes af de aktuelle nøgletal. På det globale aktiemarked handles aktier til en price/earnings omkring 18. Det betyder i praksis, at man som investor kan forvente et gennemsnitligt årligt afkast omkring 5 % over de kommende 10 år. Der vil sandsynligvis være store bump på vejen, men set over hele perioden er 5 % et realistisk estimat.

Er man i tvivl, om man skal investere lige nu eller vente lidt, er man ikke alene. Opgørelser fra Nationalbanken viser, at de danske husholdninger har i omegnen af et tusind milliarder stående i banken, og med indlånsrenter i nærheden af 0 % kunne en del af disse midler med fordel placeres i aktier og obligationer. En måde at overkomme tvivlen og bekymringerne på er at dyppe tæerne, inden man springer helt i. Del de relevante midler op i to, tre eller fire portioner og invester dem over de kommende kvartaler. Det er selvsagt, at investeringerne som altid skal udvælges, så de passer til investors risikovilje og tidshorisont.

Med hensyn til alle dårligdommene så vil jeg mene, at verden ikke er af lave. I hvert fald ikke mere end den plejer at være. Så inden man går ud i haven og graver ud til en beskyttelseskælder, bør man slå koldt vand i blodet. For selvom der er nok at bekymre sig om, er det stadigvæk mere attraktivt at være investeret end at have kontanter på kontoen.