18. februar 2019
Skrevet af: Mikkel Langmack, cheføkonom

Europæiske lyspunkter

Brexit, gældskrise, immigrationsproblemer, faldende vækst og senest gadeuroligheder i Frankrig. Det skorter ikke på dårligdomme, når det kommer til Europa. Aktieafkastet har ligeledes været rædderligt. Over de sidste fem år har afkastet på europæiske aktier været hele 35 procentpoint dårligere end på de amerikanske. Billedet af Europa er dog mere nuanceret end som sådan. For selvom det er de negative historier, som fylder mest i mediebilledet, er der en række væsentlige makroøkonomiske lyspunkter, som også fortjener opmærksomhed.

Her 10 år efter finanskrisen er Sydeuropa stadig ramt af stor arbejdsløshed. Men set under ét er arbejdsløsheden i EU faktisk tilbage på samme niveau som umiddelbart før finanskrisen. Årsagen er, at Europa har øget konkurrenceevnen. Det kan man se på handelsbalancen, dvs. samhandlen med resten af verden, som viser et årligt overskud på knap 400 mia. euro. Det store overskud skyldes blandt andet, at euroen er blevet svækket over for dollaren, og det har øget efterspørgslen fra udlandet. Populært sagt er det blevet billigere for resten af verden at gå på indkøb i Europa.

Internt i Europa er der også gang i efterspørgslen. Der er ikke tale om vild vækst, men ser vi på bilsalget som en indikator for efterspørgslen, bød 2018 på en svag stigning i salget. Til sammenligning faldt det kinesiske bilsalg for første gang i 20 år. Samtidig melder de europæiske banker igen om stigende udlån til både virksomheder og private.

Derudover har lønvæksten i USA og Kina været kraftigere end i Europa. Det lyder måske ikke særligt positivt, men det har øget konkurrenceevnen yderligere, og for de store globale virksomheder er det blevet mere attraktivt at flytte arbejdspladser til Europa. Det kommer desuden som en overraskelse for de fleste, hvor langt fremme Europa er i forhold til brugen af industrirobotter. I Tyskland er der lidt over 3 robotter pr. 100 medarbejder - det er kun overgået af Sydkorea og Singapore.

Når det er sagt, så er det også en økonomisk realitet, at Tysklands økonomi skrumpede med 0,2 % i tredje kvartal af 2018. Tyskland er Europas suverænt største økonomi, og samtidig viser de såkaldte PMI-tal faldende økonomisk aktivitet over stort set hele Europa. Der er stadig tale om fremgang, men tempoet falder. Denne afmatning skal dog ses i et globalt perspektiv, da vi i øjeblikket også ser faldende vækst i både USA og Asien.

Der er umiddelbart tale om en helt naturlig udvikling i den globale industrikonjunktur. Mens global produktion oversteg efterspørgslen i 2017 og 2018, får vi nu en periode, hvor produktionen falder, og industrien trækker på de opbyggede lagre. Det giver lidt lavere vækst, men der er endnu ikke tegn på en egentlig recession. Hverken globalt eller i Europa.